Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Papper NTA-tema åk 6

Skapad 2020-09-11 15:04 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
I temat undersöker elever egenskaper hos magneter och hur magneter och elektricitet hänger ihop.
Grundskola 4 Teknik
När den isländska sångerskan Björk för några år sedan tog emot ett fint pris var hon klädd i papper. Men även du kan ha kläder gjorda av cellulosafibrer som papper består av. Många helt vanliga byxor och kjolar är sydda av tyger där man använt cellulosafibrer. Oftast använder man dock fibern för att göra papper och material som kan bli förpackningar. På papperet kan vi trycka böcker och tidningar eller skriva. Vi kan också använda det till att suga upp vätska. Men hur gör man papper? Hur gjorde man förr? Och varför heter det papper?

Innehåll

 

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Tillverka papper av returpapper samt känna till återvinningsprocessen av papper.
- Lära dig hur papperstillverkningen går till.
- Känna till vilka egenskaper olika typer av papper har och tillverkningen av dessa.
- Prova metoder och experiment för att testa pappersegenskaper.

Arbetssätt:

- Vi kommer att arbeta gemensamt med faktatexter.
- Vi kommer att göra undersökningar, dokumentera och samtala om dessa. Undersökningarna kommer vi att göra i grupp.
- Vi kommer att titta på filmer och samtala om dessa.

Bedömning

Jag bedömer HUR väl du klarar att:

 • Planera och genomföra undersökningar, dokumentera dem med text och bild, samt jämföra dina och andras resultat (likheter och skillnader och vad det kan bero på).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Papper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
Du behöver stöd för att beskriva hur papperstillverkning i fabrik eller för hand går till.
Du kan ge exempel och beskriva enkelt hur papperstillverkning i fabrik eller för hand går till.
Du kan ge exempel och beskriva på ett utvecklat sätt hur papperstillverkning i fabrik eller för hand går till.
Du kan ge exempel och beskriva på ett välutvecklat sätt hur papperstillverkning i fabrik eller för hand går till.
Hållbara och stabila konstruktioner
 • Tk  E 6
Du förstår inte hur förpackningar konstrueras och du vet inte vilka material som är lämpliga.
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur förpackningar konstrueras upp och vilka material man använder.
Du kan ge beskriva på ett utvecklat sätt hur förpackningar konstrueras och vilka material man använder.
Du kan ge beskriva på ett välutvecklat sätt hur förpackningar konstrueras och vilka material man använder.
Genomföra arbeten
 • Tk  E 6
Du klarar inte av att konstruera en enkel förpackning. Du gör inga ritningar och du ger upp.
Du kan konstruera en enkel förpackning. Du undersöker och testar olika idéer på ett ganska bra sätt. Du gör enkla ritningar.
Du kan konstruera en enkel förpackning. Du undersöker och testar olika idéer på ett bra sätt. Du gör utvecklade ritningar.
Du kan konstruera en enkel förpackning. Du undersöker och testar olika idéer på ett mycket bra sätt. Du gör välutvecklade ritningar.
Formulera och välja alternativ
 • Tk  E 6
Du kommer inte på något sätt att lösa uppgiften. Du behöver mycket stöd.
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentera
 • Tk  E 6
Du gör ingen dokumentation alls, eller så är den inte begriplig.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Förändringar över tid: fördelar och nackdelar
 • Tk  E 6
Du deltar inte i diskussioner om skillnader och likheter på förr och nu. Du kan inte se hur förändringar påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur papperstillverkning och pappersanvändning har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur papperstillverkning och pappersanvändning har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur papperstillverkning och pappersanvändning har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: