Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text

Skapad 2020-09-11 16:56 i Slaka skola Linköping
Planering av arbete med förklarande texter utifrån läromedlet Zick Zack
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med förklarande texter. Du kommer att få lära dig hur förklarande texter är uppbyggda, vilka sambandsord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen förklarande text.

Innehåll

Undervisningens mål:

När du har arbetat med det här området ska du:

 • förstå syftet med en förklarande text
 • kunna hålla dig till ämnet och ge information på ett tydligt sätt
 • kunna använda strukturen för en förklarande text
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text

Undervisning:

I Google Classroom presenteras mål och innehåll för de olika lektionerna.

Bedömning

Bedömning görs utifrån en individuellt skriven förklarande text om givet ämne.

Dessa förmågor kommer att bedömas.

Din förmåga att:

 • kunna presentera innehållet på ett begripligt och för uppgiften anpassat sätt.
 • kunna använda strukturen för en förklarande text.
 • kunna använda språk, ord och begrepp, som är typiska för en förklarande text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Förklarande texter

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Syfte
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text.
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av förklaringar, som anger orsak/verkan eller som beskriver processer. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.
Struktur
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
Kan självständigt söka, planera, organisera och presentera information, så att förklaringen blir tydlig och lätt att följa.
Struktur
Definition
Skriver personligt, "jag ska berätta om..."
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition.
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
Struktur
Förklaring
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. "det får mig att frysa" istället för "det sänker kroppstemperaturen".
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex. " om ... så, därför, eftersom..."
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg.
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan.
Struktur
Sammanfattning
Har en otydlig sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen.
Språkliga drag
Använder få av de språkliga drag som är typiskt för förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för förklarande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Språkliga drag
Textbindning
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandsord för orsak/verkan.
Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen.
Språkliga drag
Meningskonstruktion
Skriver enklare meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang.
Språkliga drag
Ordval
Har ett enkelt ordval.
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: