Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 1A Matematik

Skapad 2020-09-11 20:54 i Anneroskolan Helsingborg
Grundskola F – 1 Matematik
Taluppfattning och tals användning samt algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Singma 1A

1
2
3
4
5
Talen 0 till 10
Räkna framåt och bakåt
Räkna och bestämma antal
Jämföra och storleksordna tal
Talkamrater för talen 5 till 10
Addition 0 till 10
Addera med hjälp av talkamrater
Addera genom att räkna vidare
Hitta på räknehändelser
Skriva likheter med addition
Subtraktion 0 till 10
Subtrahera genom att ta bort
Subtrahera med hjälp av talkamrater
Subtrahera genom att räkna bakåt
Hitta på räknehändelser
Se samband mellan addition och subtraktion
Former och mönster
Namnge och beskriva geometriska former
Jämföra och sortera former
Beskriva och fortsätta mönster
Skapa mönster
Talen 0 till 20
Räkna och bestämma antal
Jämföra och storleksordna tal
Beskriva och fortsätta mönster (antal)
Addition och subtraktion 0 till 20
Addera genom att bilda 10
Subtrahera genom att räkna bakåt
Addera och subtrahera antal
Subtrahera från 10
Se samband mellan addition och subtraktion
Längd och höjd
Jämföra och uppskatta höjd och längd
Mäta med saker
Mäta med kroppen
Mäta med linjal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: