Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

fritt val

Skapad 2020-09-12 11:54 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 9 Slöjd
När du nått åk 9 i slöjd har du lärt dig flera textila tekniker. I "fritt val" väljer du själv vilken/vilka teknik du ska jobba med och vad du ska göra. Du får lära dig följa ett tema och planera ditt arbete med hjälp av skisser.

Innehåll

Mål:

 • Att få lära sig, utifrån ett tema, att jobba från idé till produkt. 
 • Att få lära sig planera och reflektera över arbetets gång och de olika beslut man fattar.
 • att öva på att arbeta entreprenöriellt i projektform

 

Arbetsmoment:

Vi arbetar entreprenöriellt där du driver ditt eget projekt, och du kommer handledas igenom arbetsprocessen där du går från idé till färdig produkt i följande 3 steg:

 

 

Dessa tre faser som du går igenom i ditt slöjdarbete är väldigt lik den produktutvecklingsprocess som alla företag som tillverkar saker går igenom, oavsett om det handlar om att ta fram en ny pizzasmak, en trendig tröja, nästa modell av Iphone, en app, eller senaste IKEA-prylen. Att behärska denna kreativa process är användbart i många situationer i arbetslivet, oavsett om du är anställd på ett större företag, eller tänker dig att starta eget. 

 

Fas 1 - Idéutveckling:

De första veckorna presenteras temat och vi ägnar oss åt idéutveckling och skisstekniker. Du får lära dig göra en illustration, formge och planera ditt arbete. Du väljer själv vilken teknik du ska jobba med och kommer leta efter passande material och mönster/beskrivningar för din produkt.

Fas 2 - Framställning:

Du arbetar praktiskt  och  dokumenterar och reflekterar över ditt arbete i en loggbok. Du driver ditt arbete framåt och handleds av läraren. 

Fas 3 - Värdering:

Avslutningsvis gör du en utvärdering av ditt arbete i digital form där du reflekterar över arbetets gång och de olika beslut du tagit utifrån form, material och teknik.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån följande aspekter:

 • Hur du planerar och utvecklar din idé – alltså hur du jobbar med form och färg och material för att styra hur det ska se ut.
 • Har du tänkt igenom det du ska göra?
 • Hur kombinerar du material och teknik för att åstadkomma det du tänkt (form och funktion).
 • Gör du likadant som någon annan, eller har du en egen idé?
 • Vad har du inspirerats av? Vad betyder färger, former och mönster du valt för dig?
 • Hur du använder verktyg och redskap. Kan använda verktygen ändamålsenligt och hur noggrann är du?
 • Hur du driver ditt arbete framåt. Läser du instruktioner, klurar du själv och diskuterar du med en kompis innan du ber om hjälp?
 • Hur du reflekterar kring din arbetsprocess. Kan du se vad som inte blev som du tänkt? Hur skulle du kunna göra det bättre/annorlunda?
 • Hur du använder slöjdspecifika begrepp. Kan du berätta om och beskriva det du gör?
 • Hur du motiverar dina val utifrån kvalitets- och miljöaspekter. Vilka egenskaper vill du att ditt färdiga föremål ska ha? Hur väljer du till exempel material och teknik för att åstadkomma det? 

 

Uppgifter

 • Planering

 • Planering exempel

 • Planering exempel

 • Planering

 • Planering

 • planering exempel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: