Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kända berättelser

Skapad 2020-09-12 14:04 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Läsning av välkända berättelser på bengali för att öka läsförståelsen.Målet är att öka läshastigheten, förbättra ordförrådet och läsförståelsen. Läsning ger tillgång till en hel värld av underhållning, kunskap och upplevelser. Arbete med skrivinlärning sker parallellt.

Innehåll

Eleverna ska läsa sagor på bengali

Nya ord som förekommer i texten definieras

Eleven ska skapa egna frågor om sagan

Efter insamling av frågorna kommer eleverna svara på ett urval av dessa frågor

Eleverna kommer lära sig olika ordspråk/talesätt på modersmålet och kunna jämföra med svenska

I slutet av läsåret ska eleven kunna producera egna skriftliga berättelser som eleven ska presentera för övriga i gruppen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: