Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8A, v. 34-40, teknik, Hållfasthet och konstruktion

Skapad 2020-09-12 21:27 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Teknik
Oavsett om man bygger eller konstruerar ett hus, en bro eller en stor sportarena är det viktigt att man tänker på att det ska bli starkt och hållfast. Det gäller att välja lämplig form och lämpliga material. Man måste även veta vilka olika krafter som påverkar och kanske kan skada konstruktionen. I detta arbetsområde kommer du lära dig begrepp och principer som beskriver hållfasta konstruktioner.

Innehåll

Oavsett om man bygger eller konstruerar ett hus, en bro eller en stor sportarena är det viktigt att man tänker på att det ska bli starkt och hållfast. Det gäller att välja lämplig form och lämpliga material. Man måste även veta vilka olika krafter som påverkar och kanske kan skada konstruktionen. I detta arbetsområde kommer du lära dig begrepp och principer som beskriver hållfasta konstruktioner.

 

Mål för arbetsområdet:

Huvudmålet är att utveckla kunskaper om konstruktion- och hållfasthetsprinciper.

Delmål är att kunna redogöra för begreppen balkar, armering, korrugering, sandwich-material, ramar och skal, elasticitet, drag- och tryckhållfasthet. Du ska även känna till vissa byggmaterials egenskaper.

 

Undervisning:

     Genomgångar och klassrumsdiskussioner.

     Genomföra praktiska laborationer, övningar och uppgifter.

     Filmklipp

 

 

Bedömningsuppgifter:

   Delta aktivt under lektionstid.

   Kunskapstest

 

Veckoschema:

 

v. 35           Lektion 1: Introduktion och byggtävling.

 

v. 36          Lektion 2: Korrugering, fackverk och balkar. Praktiska övningar.

 

v. 37          Lektion 3: Ram- och skal, deformering, elasticitet och armering.

 

v. 38          Lektion 4. Material inom konstruktion. Betong, stål, tegel, murförband.

 

v. 39          Lektion 5: Praktiskt: Prova på att gjuta.

 

v. 40          Lektion 6: Ritteknik. Kunskapstest.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: