Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verbal kommunikation/Comunicarea orala

Skapad 2020-09-13 10:26 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola 4 Modersmål
Kommunikationen är viktigt för människor. Vi kan kommunicera med varandra genom verbala meddelande eller skriftligt. Man måste vara tydligt och uttrycka sig korrekt men inte minst förhålla sig trevlig när vill prata med någon./Comunicarea este foarte importanta pentru oameni. Trebuie sa ne exprimam clar si sa avem o atitudine politicoasa cand vorbim cu cineva.

Innehåll

Kommunikation på modersmålet. Deltagande i verbala interaktioner i olika kommunikationssituationer. Mottagande och produktion av muntlig information.

 -Identifiera nödvändiga förutsättningar för att uppnå en korrekt och effektiv kommunikation: de deltagande karaktärerna och förhållandet mellan dem när det gäller kommunikationssituationen; sammanhanget eller anledningen till kommunikationen, den valda kommunikationskanalen (ansikte mot ansikte, på telefon, på andra tekniska sätt, t.ex. dator).

- Dialog. Dialogdeltagarnas roller i olika kommunikationssituationer.

- Kommunikationens meddelande i samband med det muntliga utbytet mellan deltagarna.

- Språkets bruk. Utveckling av artigt kommunikativt beteende.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: