👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete: Gemenskap på fritidshemmet

Skapad 2020-09-13 12:36 i Östra Karups skola Båstad
Skapa gemenskap på fritidshemmet
Grundskola F – 1
Under augusti och september ska vi lära känna varandra och skapa en gemenskap och trygghet.

Innehåll

Syfte

Höstterminen 2020 startade vi upp vår fritidsavdelning med nya elever och ny personal i nya lokaler. Vi behöver lära känna varandra och våra lokaler och skapa en gemenskap, en ”Vi känsla” och därmed skapa en trygghet.

Undervisningen 

Hur arbetar vi?

Under augusti och september gör vi olika lekar tillsammans för att lära känna varandra och skapa en gemenskap, en ”vi känsla” och trygghet i gruppen. Pedagoger planerar utifrån vår läroplan LGR 11 och elevernas intresse och förmågor och lägger veckoplaneringen på unikum för att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga.

 • Vi har samlingar där alla får komma till tals och berätta ex vad man tycker om osv. Vi använder oss av Nallen
 • Vi arbetar med olika dramalekar, ex namnlekar
 • Vi leker gemensamma lekar både inne och ute, ex under hökens vingar kom..., bollen i hinken, kojbygge, osv
 • Vi erbjuder aktiviteter till eleverna, som de kan välja efter intresse under den fria leken
 • Vi leker samarbetslekar och rörelselekar i gymnastikhallen på fritidsgympan
 • Vi har stormöte, där eleverna är med och påverkar regler och aktiviteter 
 • Vi pratar om regler och pedagoger visar och berättar om våra gemensamma regler för hela skolan
 • Vi bestämmer tillsammans våra egna regler, som vi vill ha på vår avdelning och tummar på det
 • Vi skapar ett varsitt kompisarmband med speciella pärlor, som en symbol att vi hör ihop
 • Vi gör lådskyltar och namnskyltar, som vi presentera för varandra
 • Vi skapar våra egna självporträtt i form av en legogubbe och låter dessa tillsammans pryda vår vägg på avdelningen
 • Vi använder oss av aktivitetskort, där eleverna blir erbjuda aktiviteter och väljer vad de ska göra
 • Vi diskuterar tillsammans vad en bra kompis är och vi pedagoger uppmuntrar dem till att vara det

 

Mål och Utvärdering

Målet är att lära känna fler kompisar och personal på avdelningen samt våra lokaler. Du kan känna en gemenskap och trygghet genom att du känner dig delaktig i lekar och i aktiviteter. Du har tillsammans med gruppen skapat gemensamma regler för vår avdelning. Du har ett kompisarmband, som en symbol för vår gemenskap och trygghet.
Målen utvärderas i elevens lärlogg här på unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -