Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2020-09-13 12:37 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 6 Matematik
Nästa moment i boken är Procent och sannolikhet : procent är ett område inommatematiken som eleverna kommer att ha mycket praktisk nytta av . När du arbetat med detta område skall du förstå vad som menas med och du skall även kunna växla mellan bråkform , decimalform och procentform . Andra delen handlar om sannolikhet med sannolikhet menar man hur stor chansen är att något ska hända

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål:
När du har arbetat med detta område skall du kunna
- räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
- räkna ut rabatten på en vara
- växla mellan bråkform, decimalform och bråkform
- förklara vad som menas med sannolikhet
- räkna ut sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Följande saker kommer att bedömas:
- elevens förmåga att räkna ut rabatten på en vara
- elevens förmåga att växla mella decimal, bråk och procentform
- rimlighetsbedömning
- förstå matteorden hel, halv,fjärdedel, fentedel, tiondel, hundradel
- förmågan att räkna ut sannolikheten att en händelse ska inträffa

Arbetsområdet kommar att avslutas med ett skriftligt prov.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med procent och sannolikhet under 3-4 veckor, (v38 - 41)

Undervisningen kommer att till stor del att handla om genomgångar av procent och sedan övningar tillsammans och enskilt arbete.
Vi kommer att träna mycket på att växla mellan procent, bråk och decimalformer.
Läxorna kommer att handla om samma område dels för träning och för att föräldrarna skall få en se vilket område vi arbetar med i matematik.
Sannolikheten kommer vi att träna med tärningar och kortlek .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: