Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4 Tema Sverige

Skapad 2020-09-13 13:25 i Tjärnaängskolan Borlänge
LPP Geografi åk 4
Grundskola 4 Geografi
I ämnet geografi kommer du att lära dig bl.a. om kartans uppbyggnad, Sveriges natur förr och nu, naturresurser, väder och klimat, samt hur Sveriges befolkning har ökat och förändrats under det senaste århundradet.

Innehåll

 Koll på Geografi - Sverige

Du kommer att få:

 • Läsa och diskutera kring texter om Sverige, ur geografiboken Koll på Geografi.
 • Se på filmer om bl.a. jordgloben, kartan och Sveriges landskap. 
 • Skriva av viktiga delar i eget häfte.
 • Skriva i stenciler i vissa kapitel.
 • Arbeta med kartboken - Atlas .
 • Öva på kartan och dess uppbyggnad, färger, symboler, höjder och djup, gradnät samt skala. 
 • Öva på Seterra att placera ut Sveriges tätorter, sjöar och vattendrag samt landskap. Seterra är ett nätbaserat övningsmaterial. 
 • Hemläxor 
 • Välja ett landskap att fördjupa dig i och redovisa inför klassen.

Hur ska du bedömas:

 • Under lektionerna kommer jag fortlöpande observera och bedöma hur väl du jobbar och är engagerad i ditt arbete samt hur väl du deltar i diskussionerna.
 • Två skriftliga prov under läsåret 20/21

Mål: Detta ska du kunna:

 • Några namn och placering på Sveriges tätorter, berg, sjöar och vattendrag, samt landskap.
 • Använda kartan och förstå dess uppbyggnad med färger, symboler och skala, samt skillnad på topografiska och tematiska kartor.
 • Några centrala ord och begrepp inom geografi.
 • Beskriva samernas levnadsvillkor och hur de har förändrats.
 • De fem viktigaste naturresurser vi har i Sverige samt förklara kedjan från naturresurs till produkt.
 • Planera och redovisa ett landskap på ett tydligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Sverige

Sverige
Når ej målen
Når målen
Kartkunskap
Du kan dela upp Sverige på minst två olika sätt. Du kan kan sätta ut Sveriges landskap på en karta och vet var några städer, sjöar och öar finns i Sverige.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du vet hur en karta är uppbygd med längd- och breddgrader, väderstreck samt vanliga karttecken.
 • Ge  4-6
Samhälle
Förklara hur fördelningen av invånare är i Sverige och varför.
 • Ge  4-6
Redogöra för de fem viktigaste naturresurser vi har i Sverige samt kan förklara kedjan från naturresurs till produkt.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Samer-minoritetsbefolkning
Känner till fakta om samer och kan förklara skillnaden mellan minoritet-majoritet.
 • Sh  4-6
Begreppsord
Du kan de flesta av nyckelorden inom ämnet och kan använda dem på ett fungerande sätt.
 • Ge  4-6
Sveriges natur
Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och kan beskriva sambandet mellan dessa.
 • Ge  4-6
MItt landskap
Du har visat att du kan få fram relevanta fakta om ditt landskap från olika geografiska källor tex kartor, tabeller, texter.
 • Ge
Hållbar utveckling
Du kan föra resonemang om hållbar utveckling i din vardag.
 • Ge
 • Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: