Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 "Tal och räkning", kapitel 1

Skapad 2020-09-13 14:09 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet repeterar vi metoder för att räkna med de fyra räknesätten. Du kommer att få lära dig om tal i decimalform och i bråkform och sambanden mellan dessa.

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

 • räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med uppställning
 • välja mellan räknesätt och metoder
 • samband mellan bråkform och decimalform
 • tolka, läsa och skriva tal i decimalform

Arbetssätt och undervisning

 • genomgång 
 • gemensamma diskussioner, EPA (enskilt-par-grupp)
 • gemensamt arbete med uppgifter
 • enskilt arbete
 • arbete på nomp.se

Visa vad du har lärt dig

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom

 • arbete på lektioner, hur du har löst dina matematikuppgifter på nomp
 • hur du löser och redovisar problem
 • gemensamma diskussioner

Tidsram

Arbetet kommer att pågå v.35-38, se planering på google classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: