Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 8 - en hållbar pall

Skapad 2020-09-13 13:57 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I detta projektet ska du få arbeta med möbelsnickeri. Vi kommer att prata om hållbarhet och cirkulär ekonomi, träna på olika sammanfogningar och med den kunskapen kommer du att få designa, formge och framställa din egen pall.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

 • Vad begreppet cirkulär ekonomi innebär.

 • Att göra en tydlig ritning och realistisk planering i början av arbetet. 

 • Vi kommer lära oss olika sammanfogningar i trä och hur de kan kombineras för bästa hållbarhet. 

 • Hur vi använder verktyg, material och hantverkstekniker på bästa tänkbara sätt.

 • Hur man berättar om sin arbetsprocess och utvärderar sitt resultat. 

 • Att självständigt komma på idéer, följa instruktioner och genomföra ett slöjdarbete. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, men mestadels självständigt eget arbete. 

1. Arbetsområdet startar med en gemensam genomgång av uppgiften som kommer att finnas tillgänglig på classroom. 

2. Du söker efter inspiration och formger din pall utifrån egna idéer och inspiration - men även från vissa exempel som finns i slöjdsalen. 

3. Du gör två eller flera olika utkast och skisser. Tillsammans diskuterar vi hur en ska tänka vid formgivningen av sitt arbete för att få bästa resultat. 

4. Projektet påbörjas. Resten av terminen är avsatt för att färdigställa, dokumentera och utvärdera ditt arbete. 

5. Arbetsområdet och terminen avslutas med att vi gemensamt redovisar våra arbeten för varandra i smågrupper.  

 

Metoder och arbetssätt. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

 • Användning av bildstöd både i klassrummet och i digitala hjälpmedel. 

 • Muntlig samt skriftlig dokumentation och redovisning. 

Differentiering och anpassade uppgifter:

 • Lärarens val av formgivning och sammanfogning.

 • Individuellt skrivna instruktioner till varje lektion. 

Variation i metod och arbetssätt: 

 • Genomgångar, eget arbete, videoinstruktioner, individuella instruktioner. 

 • Möjlighet att tillsammans med läraren utforma en egen uppgift. 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 • Du visar dina praktiska slöjdkunskaper när du arbetar i salen och använder verktyg, hantverkstekniker och material.

 • Du visar hur slöjdprocessen har gått genom muntlig eller skriftlig dokumentation och slutlig utvärdering av ditt arbete. 

 • Du visar din självständighet och dina förmågor att utveckla idéer och lösa problem genom att systematiskt föra ditt arbete framåt under lektionerna. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Slöjd - Kunskapskrav år 7-9

E
C
A
Slöjdföremål
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångsätt
 • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
 • Sl
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Kombinera
 • Sl
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
 • Sl
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdöme
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
 • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: