Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik steg 2

Skapad 2020-09-13 13:36 i Östad skola Lerum
Grundskola 2 Matematik
I matrisen nedan finns din bedömning i matematik.

Innehåll

Matriser

Ma
Matematik steg 2

Taluppfattning och tals användning

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0 - 100
Räkneramsan 0 - 100, kunna börja var som helst och räkna framåt och bakåt. (Säker på att räkna bakåt från 28)
Läsa av en tallinje 0 - 100 och markera tal på olika tallinjer
5-hopp (5, 10, 15 osv) och 10-hopp, som 4, 14, 24 ...
Storleksordna tal 0-200
Se addition både som ökning och sammanslagning.
Se subtraktion som ta bort, backa på tallinjen och jämföra (se skillnaden).
Beskriva multiplikation och division
Beräkna uppgifter i multiplikation
Automatiserat lilla +
Automatiserat lilla -

Algebra

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Förstå matematiska likheter, som 5 + 3 = 9 - 1
Konstruera enkla talmönster, som tex 3, 6, 9 ... 20, 40, 60 .... 70, 50, 30 ...
Räkna enkla ekvationer med + och -

Geometri

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Rita ut symmetrilinjer
Uppskatta och storleksordna olika volymer och förstår ord som drygt, knappt, nästan och exakt
Mäta volym i dl och l
Hela den analoga klockan
Årets månader

Samband och förändring

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Hälften och dubbelt av antal, tex 30, 50, 64
Förstå en funktion och förklara regel

Problemlösning

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Välja och använda lämplig strategi för att lösa problem
Föra resonemang kring hur man löst ett problem
Visa hur man löst ett problem med tex enkla bilder och symboler
Bedöma rimligheten i ett svar
Formulera problem utifrån vardagliga situationer

Sannolikhet och statistik

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Avläsa enkla tabeller och diagram (cirkel och stapeldiagram)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: