Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter, åk 6 HT 20 (2)

Skapad 2020-09-13 14:42 i Husensjö skola Helsingborg
Grundsärskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen
Demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • definitionen av demokrati och diktatur
 • hur demokrati och mänskliga rättigheter hänger ihop

Du kommer att få:

 • arbeta i Gleerups med olika texter och övningar.
 • arbeta med ämnesspecifika begrepp med hjälp av bildstöd
 • arbeta med studi
 • kolla på olika videoklipp om demokrati

Jag kommer bedöma:

 • dina kunskaper om vad demokrati och hur det kan fungera i praktiken (i verkligheten)
 • dina kunskaper om hur demokrati och mänskliga rättigheter hänger ihop

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6

Matriser

SO
Demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter, åk 6 HT 20 (1)

E
C
A
Politiska samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Demokratiska beslutsprocesser
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: