Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 1 - Taluppfattning och huvudräkning

Skapad 2020-09-13 14:47 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Arbetsområde addition och subtraktion. Kapitel 1 i matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Vi ska jobba med följande områden: Siffror och tal. Addition, subtraktion, multiplikation och division med huvudräkning. Multiplikation och division hör i hop.

Innehåll

Matematikboken Alfa - kapitel 1

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
 • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning 
 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning 
 • kunna räkna multiplikation och division med huvudräkning.

Begrepp som du ska kunna förklara är:

 • Siffra
 • tal
 • platsvärde
 • tallinje
 • jämna tal
 • udda tal
 • addition
 • subtraktion
 • term
 • summa
 • differens
 • multiplikation
 • faktor
 • produkt
 • division
 • täljare
 • nämnare
 • kvot

 

FILMER

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, färdighetsträning på lösblad, diskussioner (EPA), enskilt arbete och arbete i grupp. Avstämning sker med diagnosen som tillhör kapitlet och därefter repetition eller fördjupning beroende på behov. 

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: