Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack År 5 Skrivrummet

Skapad 2020-09-13 14:53 i Blästadsskolan Linköping
Arbete med skrivförmågan i Zick Zack åk 5.
Grundskola 5 Svenska
Det är viktigt att kunna uttrycka sig i skrift och då kunna anpassa språket till texttyp och mottagare. Detta kommer du att få öva på med hjälp av övningar i Zick Zack skrivrummet, samtal om texter, bearbetning av texter och framförallt skapande av texter.

Innehåll

 

Hur når du målen?

Du kommer att få:

 • arbeta med olika övningar i Zick Zack skrivrummet
 • samtala om texter
 • bearbeta dina  texter
 • skapa egna texter

Bedömning

 • din förmåga att skriva olika typer av texter
 • din förmåga använda skrivregler
 • din förmåga att söka och sammanställa information
 • din förmåga att koppla bild till text
 • din förmåga att bearbeta dina

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skrivrummet åk 5

Rubrik 1

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
På väg att nå målen
Textstruktur
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och språklig variation
n.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling, en röd tråd
Informationsökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställning av informaiton
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetisk koppling
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Bearbetning av texter
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: