Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3 - Tala, lyssna och samtala

Skapad 2020-09-13 15:34 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 3 Svenska
Tala, lyssna och samtala i olika situationer. Det är vad vi tränar i en del av svenskan.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Här beskrivs själva arbetsområdet. 

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att samtala om något.

 

Vecka: Vilka veckor vi läser detta.

 

36-51

 

Syfte: Varför läser vi detta?

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

 Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Mål: Vad ska du känna till/kunna när området är färdigt?

 

Att lyssna så att du kan återberätta det du har hört.

Att framföra något muntligt inför andra. 

Att förbereda dig inför en muntlig presentation. 

Att ge kamratrespons till någons muntliga presentation.

 

Arbetssätt: Hur kommer undervisningen se ut?

 

Du får lyssna på dina kamrater, din lärare, högläsning, radio eller en folksaga. 

Du får redovisa egna texter eller arbeten muntligt.

Förstå och genomföra en instruktion.

Högläsning i grupp och samtala om texten.

Du får lära dig hur du kan göra för att underlätta din redovisning. 

På klassrådet samtalar vi om saker som är bra eller behöver förbättras i skolan.

 

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

 

Du kan lyssna på dina kamrater eller lärare.

Du berättar om något du har upplevt, läst, hört eller sett.

Du har en åsikt som du framför inför klassen eller i grupp.

Du reflekterar eller ger kamratrespons på egna och kamraters arbeten.

Kan ge muntliga instruktioner till andra och lyssna till de instruktioner andra ger dig.

Du ska kunna återberätta tidigare hörd information.

Du ska våga tala inför en liten grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: