Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr i tiden

Skapad 2020-09-13 15:57 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi ska undersöka närområdets historia. Vi ska lära oss om hur människor levde förr i tiden och jämföra det med hur vi lever idag.

Innehåll

Mål med undervisningen och bedömning att eleven kan:

 • några fakta om Ljungsbros historia.
 • några viktiga platser i sin närmiljö (Ljungsbro). 
 • jämföra skolan förr och nu.
 • berätta om några förändringar som skett i sitt närområde - Dåtid och nutid.

Bedömningen sker under lektionstid. Vi tittar på hur aktivt du deltar, samtalar med kamrater och lärare och om/hur du ställer frågor. Vi bedömer dina texter och arbetsblad som du arbetar med. 

Undervisning och arbetssätt:

 • Lärande vandringar i Ljungsbro.
 • Föreläsning om Ljungsbros historia.
 • Jämföra dåtid och nutid. 
 • Tillsammans titta i - och diskutera hur skolan var förr i vårt läromedel SO årskurs 1-3. 
 • Titta på kartor och jämföra förändringar. 

Nedan följer syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Sh  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Sh  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Sh  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  Sh   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Sh   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Sh   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Sh   3

Matriser

SO
Förr i tiden

På väg att nå målen.
Med mycket stöd av en vuxen.
På god väg att nå målen.
Med visst stöd av vuxen.
Når målen
Självständigt.
Når längre än målen.
Självständigt och utvecklat.
Närområdets natur och miljö
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Människans levnadsvillkor
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämförelser förr och nu
Du gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Tidslinjer och tidsbegrepp
Du kan använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: