Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World Heritage Sites - English Year 8

Skapad 2020-09-13 16:09 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 8 Engelska
You are going to choose a world heritage site and make a short presentation.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska öva på att söka efter och värdera innehållet i texter från olika källor och presentera fakta på engelska.

Så här ska vi arbeta

Du ska välja en plats från UNESCOs världsarvslista och göra en presentation.

Du ska prata ca 3 min om din presentation.

Det här ska bedömas

Hur du talar och presenterar fakta på engelska.

Uppgifter

  • World Heritage Sites

Matriser

En
ENGELSKA 8: muntlig presentation

Ej uppnått målen
E
C
A
PRODUKTION
Hur du formulerar dig
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  A 9
Man förstår vad som sägs. Eleven försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från pappret då och då. Många fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Eleven läser inte mycket alls innantill. En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Eleven uttrycker sig fritt i ämnet med hjälp av stödorden. Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
PRODUKTION
Flyt och anpassning till mottagaren
  • En  C 9
  • En  A 9
(Inget kunskapskrav finns för den här nivån)
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
PRODUKTION
Hur du varierar och förbättrar din framställning
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  A 9
Eleven har svårt att formulera om och komma tillbaka när hen kommer av sig. Ordförrådet är begränsat.
Eleven visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt, använder aldrig svenska.
Eleven visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: