Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baserad på Matematik Beta-bok

Skapad 2020-09-13 16:04 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Bygger på läromedlet Beta, kap1 (v.34-39)
Grundskola 5 Matematik
Pedagogisk planering till matematikboken Beta. Matematik: Jag vill visa er att det finns många sätt att lösa en uppgift på, att en uppgift kan ha olika svar, och att kommunikation och samarbete är en viktig del av att arbeta med matematik. 
Min tanke är bland annat att ni ska tycka att matematik är intressant och spännande.

Innehåll

 

Fokus i vårt arbeta kommer att vara att du ska:

 • upptäcka att det finns olika sätt att lösa uppgifter på

 • uppleva att det kan finns flera svar på en uppgift

 • uppleva att det är viktigt att kommunicera och samarbeta

 • utveckla er förmåga att ta viktiga beslut grundade på era matematikkunskaper

 • känna att det är okej att misslyckas och inte alltid ha rätt från början

 • känna att det är viktigt att lära av sina misstag och hitta nya sätt att arbeta på.

 

Det här ska matematiken innehålla.

På lektionerna kommer vi att arbeta i:

* Bashäftet

* Arbetsblad

Arbetsområdena du ska arbeta med är.

 • Tal och räkning
 • Tal i decimalform
 • Tid, tabeller och diagram
 • Geometri
 • Volym och vikt.

Så här ska vi bedöma dina matematikkunskaper

   *     Hur du visar att du förstår under lektioner

   *     Diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Generell matris matematik år 5

Nivå 1
Ej godkänd nivå
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Metoder/problemlösning
Väljer lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Begrepp
Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har svårt att förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Lösa uppgifter
Hanterar procedurer och löser rutinuppgifter
Du klarar ännu inte av att lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redovisningar
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: