Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8D - Ljud

Skapad 2020-09-13 16:30 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Vad är ljud? Kan man höra något i rymden? Varför låter olika instrument olika?
Grundskola 8 Fysik

Innehåll

Område: Fysik-Ljud

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner (en del genomgångar hittar du på teams)
 • Laborationer (planering, genomförande och utvärdering)
 • Arbeta med instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter

Bedömning:

 • Inlämningsuppgifter
 • Genomförande och utvärdering av praktiska laborationer, skriftlig laborationsrapport
 • Klassrumsdiskussioner

 

När du har läst avsnittet ska du:

 • känna till hur ljud bildas och hur det sprids i luften

 • känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse

 • veta vilken hastighet ljud har i luft

 • veta hur ett eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd

 • veta vad som menas med frekvens

 • veta i vilken enhet man kan mäta frekvens

 • känna till hur tonhöjd och ljudstyrka påverkar utseendet på ljudvågorna och hur vi uppfattar ljudet

 • veta vad som menas med resonans

 • kunna beskriva hur örat fungerar

 • känna till vad som menas med infraljud

 • veta vad som menas med ultraljud och kunna redogöra för vad man kan använda det till

 • veta vad som menas med ljudstyrka och vilken enhet man mäter den i

 

Preliminär planering:

Vecka

Helklass 1

Helklass 2

Halvklass

37

Avslut värme

Start ljud

 

Vad är ljud?

Ljudvågor

Ljudets hastighet

 

s. 66-68

 

Laboration 3: Värmeavgivning

 

Utvärderingsfrågor

 

38

Frekvens

Höga och låga toner,

Starka och svaga ljud

 

s. 70-72, 78-79

Människans öra – Hörselskador

 

s. 73+75 samt kompletterande material

Laboration 4: Ljud

 

Frekvens, stämgafflar, resonans

 

Labrapport

 

 

39

Ljud tillämpningar

Eko

Ultraljud

Akustik

 

s. 69, 74

 

Jobba med laborationsrapport – lämnas in för bedömning

Jobba med laborationsrapport – lämnas in för bedömning

 

Film för repetition:

"Vad är ljud och oljud" från studi.se

 

"Vi lär oss om ljud" från Kunskapsmedia, NE.se (filmen hittar via NE-appen som finns på era elevkonton)

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7115

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: