Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7AB svenska ht20 Projekt: LIVET

Skapad 2020-09-13 16:28 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Genom arbetet med Projekt LIVET ska du få * utveckla ditt språk och din identitet * öka din förståelse för andra människor och din förmåga till inlevelse * få pröva och utveckla många olika uttrycksformer och träna din förmåga till eget skapande * få rika möjligheter att samtala, läsa och skriva, för att utveckla din förmåga att kommunicera och därmed få tilltro till din egen språkliga förmåga

Innehåll

 

Syfte
Att du genom arbetet med Projekt LIVET ska

  •           utveckla ditt språk och din identitet
  •      öka din förståelse för andra människor och din förmåga till inlevelse
  •      få pröva och utveckla många olika uttrycksformer och träna din förmåga till eget skapande
  • få rika möjligheter att samtala, läsa och skriva, för att utveckla din förmåga att kommunicera och därmed få tilltro till din egen språkliga förmåga

 

Undervisning & uppgifter
Under en stor del av höstterminen kommer vi att arbeta med Projekt LIVET.

 

Vi kommer att läsa många olika slags texter – biografier, självbiografier, sångtexter, dikter… - om många olika slags människor och deras olika liv, och vi kommer också att lyssna på när olika människor berättar om sina liv. Alla texter vi läser eller lyssnar på ska vi naturligtvis samtala om och dessutom analysera på olika sätt.

 

Du kommer att få många olika uppgifter att arbeta med under projektets gång. Du kommer att skriva mycket, men ett par av uppgifterna är även muntliga. Inför dina skriftliga uppgifter kommer vi att titta på ”modelltexter” och exempel som du kan härma. Du kommer också att få träna på att bearbeta dina egna texter och på hur man ger och tar emot respons på texter.

 

I de texter du ska skriva kommer du att få lära dig och träna på att använda olika tekniker, som gestaltning och besjälning, och stilfigurer, som liknelser, metaforer och anaforer, som hjälper dig att skapa bilder, djup och rytm i texterna.

 

Vi kommer att gå igenom varje uppgift noga innan du börjar arbeta med den, så att du kan känna dig trygg med att du vet vad du ska göra och hur du ska göra det.
 

 

Bedömning
Jag kommer att bedöma alla aspekter av ditt arbete:

 

  •        hur du deltar i samtal och diskussioner i grupp och helklas
  •        din läsförståelse och din förmåga att analysera texter på olika sätt
  • språk, struktur, meningsbyggnad och variation i dina texter
  •  hur du använder och behärskar de olika tekniker och stilgrepp vi går igenom
  •   hur du ger respons på andras texter
  • hur du använder dig av den respons du får på dina texter

 

Kunskapskrav

 

E

C

A

Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla samman-fattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.

Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: