Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAGET: Barns relationer.

Skapad 2020-09-13 21:31 i Jordbodalens förskola Helsingborg
Förskola
“Elinebergs förskolor arbetar med fokus på målet “Barns inflytande och delaktighet”. Genom att ständigt ha läroplan, barnkonventionen och de globala målen i våra tankar skapar förutsättningar för projektarbete där barnens inflytande och delaktighet verkligen får utrymme. För oss är det på riktigt.

Innehåll

 

Syfte:

Vi vill lägga en grund för barnens tänkande och att vara självständig som kan och vågar stå upp för sig själva och sin omvärld. Det kan vi göra genom att vi alla är bra förebilder för varandra. Vi utmanar barnen genom att låta dem testa och utforska saker tillsammans. Vi vill att alla barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag för då kan de erövra världen.  Att skapa så goda samhällsmedborgare som möjligt. Vi pedagoger på Jordbodalens förskola tycker att projektet JAGET- Barnens  relationer går att koppla till Helsingborgsstad Vision 2035 då vikten av att förstå samband mellan olika relationer ligger till grund för utveckling av starka, demokratiska framtida individer och dessa individer är med och skapar en hållbar utveckling för människor och miljö. 

 

 

Projekt 

Jaget: Barns relationer........

 

Bakgrund:

Utifrån observationer har vi sett att barnen möts i olika relationer flera gånger om dagen. Barngruppen behöver öka förståelsen från ett JAG till en VI känsla och förstå att tillhörigheten i gruppen är lika viktig oavsett vem man är. Barnen visar stort intresse för omtanke, känslor och relationer kring olika relationkonstellationer. Relation till oss, till varandra, till material, till närområden, till staden, till samhället, till världen.

 

Undervisningsplanering: 

Mål:

 • Barnen får möjlighet att  ta ansvar och visar omsorg för sina miljöer, material och relationer. 
 • Barnen har fått möjlighet att göra sig hörda, lyssna på kompisar, och utveckla förmågor till samspel.
 • Barnen ska lära sig om hållbarshetarbete.
 • Barnen ska få möjlighet att bygga sin identitet/sin självbild. Bygga relationer
 • Barnen ska få möjlighet att upptäcka och utforska, ha modet att pröva och omprova.
 • Att alla barn får göra avtryck och synas i vår verksamhet, i närmiljö och i staden. Att skapa relationer där man lyssnar på och respekterar varandra.
 • Skapar möjligheter för alla att ta plats i förskolan genom olika uttryckssätt
 • Vi vill tillsammans med barnen skapa goda relationer nu och framåt i tiden. 
 • Vi vill att detta projekt  ger barnen glädje, upplevelser, meningsfullhet, gemenskap och kunskap och en möjlighet att utveckla självkänsla, empati och förståelse för andra.

Vilka förmågor ska barnen utveckla?

 • bygga identitet
 • stärka självbild
 • bygga relationer
 • kommunicera och ge uttryck för sina tankar, ideér och åsikter.
 • leka
 • förstå förskolans form (uppdrag)

 

Metoder:

 • lek och rollekar där barnen kan ta olika roller och ha likvärdiga möjligheter att delta.
 • Arbeta med olika böcker där olika livsvillkor, familjesituationer lyfts upp och samtalar med barnen om dem.
 • Arbeta kring innehållet i Barnkonventionen och De 17 Globala målen.
 • Gå på upptäcktsfärd i närområdet, i staden och samtala om det barnen upptäcker och frågar om.

 

Hur kan vi följa upp och mäta projektet?

När vår verksamhet tillfredsställer barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar deras ansvar för allt som finns runt omkring dem. (attityder, värderingar, identifiering). När barnen börjar visa hänsyn till naturen, känner samarbete och gemenskap med kompisarna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: