Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vatten källor i kurdistan Lå 2020-2021

Skapad 2020-09-13 22:15 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 7 – 9
Vattnets betydelse? Vatten källor i Kurdistan. Var finns det vatten? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten på kurdiska språket . Innehåll : Vad vi ska lära oss. Varför just vatten? Hur viktigt är vatten för områdets utveckling? Vi kommer att läsa faktaartiklar om vatten på kurdiska och diskutera kring och dokumentera olika informationskällor och kunskap om vatten allmän och i Kurdistan särskild. Vad som kommer att bedömas: Eleven ska kunna ge något exempel på vattnets egenskaper beroende på källan. Eleven får visa vad de kan om vatten och språkkunskapen, där dom deltar aktivt i diskussioner och dokumentation kring Temat. Under repetitionen konstaterar vi på vad har vi upptäckt och lärt oss inom arbetsområdet. Sedan får eleverna ett skriftligt test där dom får visa vad har de lärt sig.

Innehåll

Material

 

 • Jag berättar om vatten och ställer frågor på kurdiska.

 • Jag använder digital och häfte.

 • Vi kommer att titta på en film gäller området.

 • Vi jobbar grupp och enskild.

Syfte (centralt innehåll)

 

 • Tala, Lyssna, Skriva och samtala.

 • Muntligt berättande för olika mottagare.

 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Bedömning

 

 • Jag kommer att bedöma elev förmåga att berätta på sin modersmål om vatten.

 • Eleven  förmåga att första textinnehållet.

 • Utbredda ordförrådet, stava rätt och förbättra tal

 • Kopplingar till läroplanen.

 

Reflektion efter temat

 

 • Frågor som muntligt gjort för elever, diskussion, samtal och berättelser från elever.

 • Utmaningar för elever, samtal i grupp och diskussion mellan lärare och enskild elev.

 • Eleverna kan sätta upp ett/eller flera mål, planera eget arbete och ansvar för sitt lärande,

 • Eleverna har kunskap om hur man kan söka information, frågeställning, svar och analysering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: