Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 2 - Projektbeskrivning - Masken

Skapad 2020-09-14 07:17 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Förskola
Denna termin kommer vi att ha fokus kring Hållbar Utveckling. Vi kommer att kolla på barnens närmiljöer runt vår förskola. Målet med projektet kommer att göra utflykter där vi se hur miljöerna förändras under årstiderna och även samla material tillbaka till förskolan. Med material kommer vi sedan att ha mindre aktiviteter utifrån barnens intresse.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Projektfrågor:
Hur förändras våra närmiljöer under hösten och vilka djur bor i vår närmiljöer? 
Vad kan vi göra med allt material som finns naturligt i våra skogar?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap och teknik, 
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika  sammanhang och med skilda syften, Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI: 

Ha mer dokumenation från verksamhet och projekt i våra avdelningsreflektioner

Ha mer estetiska uttrycksformer via de digitala verktygen vi har på avdelningen

Projektbeskrivning:

VAD: 

Titta på våra närmiljöer och skogar. 

Barnen lär sig att det går att hitta material i skogen som kan användas till mer saker än att bara ligga på marken. 
Barnen lär sig hur våra närmiljöer förändras under årstiderna som finns på vår jord. 

VARFÖR: 

För att kunna jobba med naturvetenskap och hållbar utveckling samtidigt så vill vi gärna använda det som redan finns ute i naturen och som naturligt finns i dessa miljöer. 

Vi vill kunna ge barnen kunskap om hur våra närmijöer ser ut, vad som förändras under årstiderna och vad som finns för material i vår närmiljöer. 

Utifrån läroplanen så blir syftet med projektet att försöka erbjuda ett projekt där vi kan få in så mycket att läroplanen som möjligt. Tanken är att få in naturvetenskap, konstruktion, språk och olika typer av estetiska uttryckssätt

HUR:

Barnen ska få vara i Starrmyran och även skogen nära förskolan för att erfara miljöerna på nära håll. Under höstens gång så kommer vi att tillsammans med barnen samtala om vad som händer med miljöerna. Löven börjar t.ex. redan ändra färg men detta kommer att ske mer och mer. 

Med materialet från skogen kan vi både konstruera saker med barnen men också kan barnen få göra olika saker som innefattar estetiska uttryckssätt på olika sätt. 

Tanken är att sedan att koppla till någon bok eller så, så att vi kan få in språk i projektet också 

Målsättningen kommer vara att försöka gå på utflykt med barnen en gång i veckan. 

Genom löpande pedagogisk dokumentation och konversationer så ska aktiviteter kunna anpassas efter barnens kunskap och intresse. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: