Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAGET- barnet

Skapad 2020-09-14 07:50 i Jordbodalens förskola Helsingborg
Förskola
Elinebergs förskolor arbetar med fokus på målet “Barn är delaktiga och har inflytande i sitt lärande.”. Genom att ständigt ha läroplan, barnkonventionen och de globala målen i våra tankar skapar vi förutsättningar för projektarbete där barnens inflytande och delaktighet verkligen får utrymme. För oss är det på riktigt.

Innehåll

JAGET- Barnet

Bakgrund: Under vår både introduktionen och under inventeringen så har vi och barnen märkt att det finns många olika känslor hos barnen. Känslan att bli lämnad, när vi gör något roligt, när mamma eller pappa kommer och hämtar. Under dagen så kommer det olika känslorna fram och vi vill att barnen ska känna att alla käsnlor som barnet har är bra att ha och att visa.

Vi vill ha fokus på barnet och barnets Jaget. Vi kommer att jobba med barnets känslor på olika sätt.

Syfte: Med förskolan mål att "barn är delaktiga och har inflytande i sitt lärande".

Metod: Projektet kommet att genomsyras av barnens inflytande, barnets trygghet, känslor samt sitt lärande framåt under denna tiden. Vi vill stärka barnet i deras utveckling samt uppmärksamma barnkonvetionen, de globala målen och läroplanen tillsammans med barnen.

 

Det vi vill jobba med tillsammans med barnen.

- deras trygghet

- känslor

- rutiner

Hur vi vill jobba med detta?

Metoder: Genom att följa våra barn, deras inflytande och viljor. Vi kommer att använda oss av material på förskolan, naturen, omgivningen samt våra tekniska verktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: