👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 Terminsplanering HT20

Skapad 2020-09-14 08:15 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Här finner du den övergripande planeringen för höstterminen 2020. Det kommer troligen förekomma marginella ändringar/anpassningar av tidsomfattningen, men det här är den ram vi arbetar efter under hösten. Jag kommer att uppdatera med mer detaljer vartefter vi arbetar. Detta eftersom jag finjusterar planeringen i samråd med er och utefter hur lång tid vi upptäcker att de olika momenten behöver ha.

Innehåll

v 34 Introdagar: Under introveckan kommer vi att starta upp en uppgift som går ut på att du ska lyssna på, referera och presentera ett sommarprat från P1. Vi börjar även tala om/fräscha upp de olika texttyperna referat, sammanfattning, manus och reflektion. Stegen är som följer: Välj ett sommarprat, lyssna på det en gång rakt igenom. Ta sedan anteckningar för hand. 

v 35

Måndag Du lyssnar på ditt sommarprat för andra gången och tar anteckningar medan du lyssnar.

Torsdag Du börjar skriva ett referat utifrån dina anteckningar

v 36

Måndag Idag repeterar vi referat-strukturen och sedan skriver du klart ditt referat. Den som är färdig kan påbörja sitt manus till kommande presentation. 

Bokläsning 10-15 min

Torsdag Manusskrivande. Tänk på att din presentation av pratet endast kommer att höras så tänk på hur du med hjälp av ditt språk, din talhastighet mm ska få dina lyssnare att intressera sig för det du säger.

Bokläsning 10-15 min

v 37

Måndag Idag spelar du in din presentation i en ljudfil som sedan ska laddas upp i din grupp i Teams. Du kan sitta på valfri plats och göra detta.

Bokläsning 10-15 min

Torsdag I grupper lyssnar ni på varandras inspelningar och ger varandra kort feedback på framträdandena. Den grupp som inte blir klar idag ansvarar för att göra färdigt detta på någon av kommande resurstider. Säg till mig när det är klart så jag kan lyssna på gruppens

Bokläsning 10-15 min

v 38 

Måndag Idag arbetar vi med att skriva en kort reflektion om skillnaderna mellan olika muntliga genrer (tal, presentation, argumentation,debatt,redogörelser mfl)

Bokläsning 10-15 min

Torsdag Idag påbörjar vi samtal kring skönlitteratur, varför vi läser vad i skolan och hur vi ska arbeta med det gemensamt i år.

Bokläsning 10-15 min

v 39

Måndag Samtal i klass och grupp kring vad litteraturhistoria är, hur det är ett tvärvetenskapligt ämne (kort genomgång utifrån "Hur hänger litteraturvetenskap i hop med andra vetenskaper? Hur började folk skriva? Varför började folk skriva? Vem bestämmer vad som får skrivas? Vem bestämmer vad som får sparas?")

Läsa s 20-23 i boken och svara kort på frågorna i anslutning samt frågan: Hur vet man vad som är sant och när spelar det roll? Kort klassdiskussion kring verklighetsbaserade berättelser och deras syften samt mötet mellan läsare och text utifrån frågan: Vad händer med mig när jag läst en bok/text?

Bokläsning 10-15 min

Torsdag 

Samtal och kort reflektion kring frågan "vad händer med mig/någon när jag/den läser en bok?" Du reflekterar i en kort reflekterande text som du delar med klassen i vår möteschatt.

Kort genomgång/repetition av olika litterära texttyper samt en brainstorm kring vad ni vet om litteraturhistoria.

Vi börjar att läsa en novell tillsammans som ni ska ha läst tills nästa lektion. 

 

v 40

Måndag Du arbetar självständigt med novell-läsning, samt anteckningar kring det du läser samt ev uppgifter ni inte är helt klara med.

Bokläsning 10-15 minuter

 

Torsdag Samtal kring författarskap och texter. Innehåll i samtalet: Vad kan man säga om en författare och vad kan man säga om en bok?

Vi repeterar novellanalysens olika steg och du övar på att skriva om litteratur genom att vi startar upp novellanalys skrivandet. Din analys ska baseras på texten du läste klart förra lektionen samt dina anteckningar som du tog under läsningen.

Bokläsning 10-15 minuter

 

V 41

Måndag SKA-dag = inga lektioner. 

Du som inte hann påbörja din novellanalys sist skriver på den i dag så att du hinner färdigt under torsdagslektionen.

 

Torsdag Du skriver klart din novellanalys. 

Bokläsning 10 minuter

 

v 42

Måndag Ni läser varandras novellanalyser och vi pratar vidare i klassen om det vi sett i texten.

Vi repeterar textformen krönika och du påbörjar en krönika utifrån novellen vi läst.

Bokläsning 10-15 minuter

 

Torsdag Du skriver på din krönika, den ska vara i prinicp klar efter lektionens slut.

Bokläsning 10- 15 minuter

 

v 43

Måndag Ni byter krönikor med varandra, läser, sammanfattar och kommenterar varandras krönikor. Detta avslutar det här momentet om novellanalys och krönika.

Bokläsning 10-15 minuter

 

Torsdag

v 45

Måndag Vi kommer att gå igenom det nya upplägget fram till jul. Jag kommer att gå igenom hur er powerpoint ska struktureras och vilka epoker vi har att göra med och ni kommer att få en superkort intro till varje epok.

Ni kommer att arbeta med den text ni läst tills idag och fylla på författare och titlar i er powerpoint.

Torsdag: Vi samtalar om texten och om förbjuden litteratur (ca 20 minuters samtal) utifrån frågorna: Vad för litteratur har historiskt sett förbjudits? Hur hänger tryckfrihet och litteratur ihop enligt den text du läst? När skrev man om vad egentligen? Vad handlar texten du läst om? Vad är det för slags text? Finns det någon litteratur du tycker borde förbjudas?

Ni får sedan en kort genomgång av Antiken i "tidslinjen". Anteckna under tiden.

Vi avslutar lektionen med att ni får läsinstruktioner till nästa vecka samt instruktioner om hur ni ska gå vidare med er presentation.En av sidorna ska innehålla en högläsning av en Sapfo-dikt eller en Sapfoinspirerad dikt samt en kort faktaruta om Sapfo.

 

v 46

Måndag Du ska med hjälp av dina anteckningar från förra lektionen, "Svenska Impulser 2" (s 44-70), information från https://litteraturhistorien.se/dikten-under-den-grekiska-antiken.html och eventuellt information från "Den levande Litteraturen" (s 7-25) börja skriva på sidorna om Antiken. En av sidorna ska innehålla en högläsning av en Sapfo-dikt eller en Sapfoinspirerad dikt samt en kort faktaruta om Sapfo.

Bokläsning 10 minuter

Tisdag: Du fortsätter att arbeta med din tidslinje. Målsättningen är att ha powerpointsidorna om Antiken i stort sett klara efter denna lektion.

Torsdag "Den stora tidslinjen-föreläsning" Medeltiden i Europa och Medeltiden i Svensk litteratur. Du får en genomgång som du ska anteckna från, sedan får ni tid att läsa i Svenska impulser 2 (s 73-107) och i "Den levande Litteraturen" (s 33-62)

Bokläsning 10 minuter

 

v 47

Torsdag Du arbetar med din Powerpoint enligt instruktioner från förra veckan. När denna lektion är slut är det bra om du har merparten av fakta-delarna klara för Medeltiden.

 

********************************Fortsättning följer*****************************************************************

 

v 48- Litteraturhistoria - böcker och författarskap

v 49 - Litteraturhistoria - böcker och författarskap

v 50 - Litteraturhistoria - böcker och författarskap

v 51 - Litteraturhistoria - böcker och författarskap

Uppgifter

  • Sammanfattning av läget i Litteraturhistoria

  • Litteraturhistoria och litteraturens roll i samhället

  • Utkast antiken-medeltiden-renässansen

  • Krönika inspirerad av "De som lämnar Omelas"

  • Novellanalys "De som lämnar Omelas"