Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter

Skapad 2020-09-14 08:36 i Kiaby skola Kristianstad
Löpande arbete under hela året där vi arbetar med nyheter.
Grundskola 3 – 4 Svenska SO (år 1-3)
Vi arbetar med nyheter och aktuella samhällsfrågor.

Innehåll

Mål och bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i en enkel faktatext. Vi kommer också bedöma hur du tar del av information i olika medier och samtalar om elevnära samhällsfrågor.

Undervisning

Du kommer få titta på nyheter i skolan, därefter diskuterar vi innehållet och eleverna får ställa och svara på frågor. Vi tittar på kartan för att se var i världen det händer. Du kommer att få ingå i en grupp där du ska vara nyhetsrapporter och ska då leta efter en intressant nyhet, läsa den och skriva en sammanfattning. Gruppen är ett nyhetsteam som ska få redovisa era nyheter inför klassen med hjälp av din text, stödord och bilder.

Begrepp som du ska känna till:

reporter, nyhetsankare, intervjuare, samordnare, källor, informationssökning

Uppgifter

 • Nyhetsreporter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SO
Sh- Kommunikation och information åk 4

Kommunikation och information

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Baskunskaper
Du ska kunna berätta om hur vi kan kommunicera med varandra, hur vi kan kolla om information är sant, vad nyheter är och hur reklam påverkar oss.
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Strukturer
Du ska kunna undersöka och beskriva muntligt och skriftligt var man kan hitta information och hur media fungerar.
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Källkritik
Kan man lita på allt som skrivs på internet och i tidningar? Vilka källor är mest tillförlitliga?
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du kan använda källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.

Sv SO
SO åk 1-3

Att undersöka verkligheten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga bergrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationerna på världsdelarna och andra för eleven betydelasfulla platser och länder.
Du kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar.
Du kan göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: