Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-09-14 09:19 i Västra Karups skola Båstad
Ett arbetsområde som handlar om kroppen, våra sinnen och hälsa.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Hur kan vi känna olika smaker? Vad behöver vår kropp för att må bra? Var på kroppen sitter vaden? Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet. Du kommer att få möjlighet att lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar. Du kommer också att få göra experiment som handlar om din kropp och dina sinnen.

Innehåll

Ord och begrepp i arbetsområdet Kroppen:

I arbetet med kroppen ska du träna på att förstå och att använda följande ord:

kroppen, hälsa, hygien, kost, motion, kroppsdelar, sinnen, smak, syn, hörsel, lukt och känsel.

Målet med arbetet är att:

 • du ska kunna benämna några kroppsdelar.
 • du ska få insikt i olika kroppsdelars funktioner och kunna berätta om detta på ett enkelt sätt.
 • du ska känna till och kunna prata om våra sinnen.
 • du får förståelse för vad kroppen behöver för att må bra (vår hälsa).
 • du ska kunna göra enkla undersökningar.

För att du ska uppnå målen med arbetet kommer vi att:

 • läsa faktatexter och titta på bilder om kroppen och prata om dessa.
 • göra bilder, i grupp, i par och enskilt som hjälper till att lära och förstå hur kroppen och sinnena fungerar.
 • diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra.
 • göra fysiska övningar.
 • göra olika experiment med våra sinnen.
 • titta på filmer om kroppen.

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 • att muntligt berätta om det du lärt dig, enskilt, i par, i grupp eller i helklass.
 • att rita bilder och skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
 • att delta aktivt då vi arbetar om olika frågor som rör vår hälsa.
 • att delta aktivt då vi gör undersökningar om sinnena och då vi gör olika fysiska övningar.

Uppgifter

 • Undersök om mat, vatten och sömn.

 • Undersök om mat, vatten och sömn.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Tema Kroppen

—>
—>
—>
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Jag behöver hjälp av en kompis eller pedagog för att söka fakta och ge svar på någon fråga.
Jag behöver ibland hjälp av en kompis eller pedagog för att söka fakta och ge svar på några frågor.
Jag kan självständigt söka fakta och ge svar på några frågor.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Jag behöver hjälp av en kompis eller pedagog för att kunna jämföra resultat från undersökningar.
Jag behöver ibland hjälp av en kompis eller pedagog för att kunna jämföra resultat från undersökningar.
Jag kan självständigt jämföra mina resultat med en kompis resultat från olika undersökningar.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Jag behöver stöd av en kompis eller pedagog för att ge exempel på något organ och dess funktion.
Jag behöver ibland hjälp av en kompis eller pedagog för att ge exempel på något organ och förklara dess funktion.
Jag ger exempel på flera organ och deras funktioner.
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Jag deltar vid några enstaka tillfällen i diskussionerna.
Jag deltar ibland i diskussionerna.
Jag deltar aktivt i diskussionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: