Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke åk 5 ht-20 Kemiförsök

Skapad 2020-09-14 09:30 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 5 Kemi
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med fem okända kemiska ämnen. Detta arbetar vi med under veckorna 39-50.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

- genomföra enkla undersökningar utifrån en planering och planera egna undersökningar

- använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt

- jämföra dina egna resultat och jämföra med andras resultat och kan då för resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på

- göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild

- några farosymboler och vad de betyder

- surt och basiskt och hur du mäter det med pH-värde

- berätta om några naturvetenskapliga upptäckter som till exempel Carl Wilhelm Scheele som upptäckte syre, Jöns Jacob Berzelius som brukar kallas "den nyare kemins fader"

För att lära dig kommer du att:

- få möjlighet att delta vid gemensamma genomgångar

- få möjlighet att delta vid laborationer

- få möjlighet att dokumentera dina laborationer

- få möjlighet att titta på filmer

- få möjlighet att arbeta enskilt med uppgifter

 

Du har möjlighet att visa vad du kan när:

- du deltar aktivt vid genomgångar och diskussioner

- du deltar vid laborationer

- du har dokumenterat dina laborationer

- du arbetar med enskilda uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Ke åk 5 ht-20 Kemiförsök

Når ej målen
Når målen
Når mer än målen
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Kan inte följa instruktioner.
Kan följa instruktioner.
Ny aspekt
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Gör ingen planering eller en knapphändig planering som inte går att följa.
Planerar vad som ska göras och med vad.
Planerar vad som ska göras, med vad och hur.
Ny aspekt
I arbetet använder eleven utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Laborationen är inte säker eller fungerar inte utan hjälp.
Laborationen fungerar och är säker.
Laborationen fungerar, är säker och verktyg används till rätt sak.
Ny aspekt
Eleven kan jämföra egna och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Kan inte beskriva någon likhet och/eller skillnad mellan olika resultat samt ge en förklaring till varför det är så.
Kan beskriva någon likhet och/eller skillnad mellan olika resultat samt ge en förklaring till varför det är så.
Kan beskriva flera likheter och/eller skillnader mellan olika resultat samt ge förklaringar till varför det är så.
Ny aspekt
Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Skriver ingen dokumentation eller knapphändig dokumentation.
Skriver lite i dokumentationen.
Skriver utförligt i dokumentationen.
Ny aspekt
I resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Känner inte igen några farosymboler och vad de betyder.
Känner igen några farosymboler och vad de betyder.
Känner igen flera farosymboler och vad de betyder.
Ny aspekt
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att beskriva dessa med användning av kemins begrepp.
Har få eller inga kunskaper om surt och basiskt och hur man mäter det med hjälp av pH-värde.
Har grundläggande kunskaper om surt och basiskt och hur man mäter det med hjälp av pH-värde.
Har goda kunskaper om surt och basiskt och hur man mäter det med hjälp av pH-värde.
Ny aspekt
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan inte berätta om någon som har betytt mycket för kemins historia.
Kan berätta om någon som har betytt mycket för kemis historia.
Kan berätta om flera som har betytt mycket för kemins historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: