👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar Framtid- Hållbara relationer!

Skapad 2020-09-14 09:31 i 093461 Förskolan Nova Stockholm Norrmalm
Hållbar Framtid- Hållbara relationer
Förskola
Tema Hållbar Framtid - Hållbara relationer! Från det att barnen är små så skapar och bygger de olika relationer till sin familj, till kamrater och vuxna i förskolan och i samhället runtomkring sig där de möter människor som påverkar dem på olika sätt.

Innehåll

Syfte: 

Vi vill lägga en grund för tänkande och självständiga människor som kan stå upp för sig själva och sin omvärld. Det kan vi göra genom att vi alla är bra förebilder för varandra, vi utmanar barnen och levererar inga färdiga svar, låter dem testa och utforska tillsammans.   Vi vill att alla barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag för då kan de erövra världen.

Mål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

Målkriterier: 

 • Att barnen utvecklar sin sociala kompetens, att de respekterar varandra och känner att de respekteras. 
 • Att de känner sig trygga på förskolan och känner att de är viktiga och värdefulla.
 • Att de kan använda sig av STOPP-handen när de inte vill eller känner sig bekväma i en situation.

Arbetssätt: 

Vi har ett utforskande och reflekterande arbetssätt samt arbetar projektinriktat. Vi använder pedagogiskt dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens läroprocesser och för pedagogerna att utveckla sitt arbetssätt och barnens intressen. En grundsten i vår verksamhet är att barnen möts av lyssnande och medforskande pedagoger. Barn får prova sig fram, jobba med sina hypoteser och dra egna slutsatser. Pedagogerna ska hitta en balans mellan färdiga svar och nya utforskande frågor. Vi lär av varandra, vuxna-barn och barn-barn. Ett utforskande arbetssätt innebär att låta utforskandet ta tid och ta sig tid för reflektion.

Vi delar upp barnen i mindre grupper när vi har undervisning på förmiddagarna. Detta gör vi för att alla barn ska känna sig sedda och våga ta plats i gruppen, även de som inte tar så mycket plats ska få känna sig delaktiga på sitt sätt. När barnen är i mindre grupper kan vi dela in barnen i intressegrupper och söka kunskap tillsammans om ett specifikt ämne. Vi kommer diskutera hur vi är mot varandra, hur är en bra kompis? Vad är vi bra på, hur kan vi hjälpa varandra när någon inte kan? Till vår hjälp har vi "Kompisböckerna" av Linda Palm om igelkott och mullvad. Dessa böcker är kopplade till barnkonventionen. Tillsammans kommer vi även ta en titt på våra familjer, hur bor du och jag? Hur ser våra familjer ut?

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18