Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-tiva - Spejarna

Skapad 2020-09-14 10:01 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Spejarna ska få uppleva sitt Krea-tiva jag. Tillsammans med lärvännen Krea-tiva skapar vi i ateljén, utomhus och inomhus. Det finns inga hinder för skapande, med Krea-tiva låter vi fantasin flöda fritt.

Innehåll

Vad ska läras ut och varför? 

Alla barn på Spejarna ska ha möjlighet att på ett utforskade sätt upptäcka att det är fantasin som tar oss dit vi vill. Det är vi pedagoger som utmanar barnen till att våga stimulera sin kreativitet på olika sätt, i olika miljöer och med olika material. 

Varje barn ska få utveckla sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer så som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Hur ska undervisningen genomföras? 

Genom lärvännen Krea-tiva får barnen verktyg till att undersöka och utforska sitt skapande.

Krea-tiva presenteras vid aktiviteter, såsom skapande i olika uttrycksformer. 

Krea-tiva berättar att hen både finns med i vår ateljé men att hon också finns på andra ställen i huset, både utomhus och inomhus.

Krea-tiva kommer tillsammans med barnen att uppleva glädjen att skapa och vara kreativa samt skapa med andra. 

Genom Krea-tiva underlättar vi användningen av fantasi och i och med utvecklingen av kreativt tänkande ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig på eget sätt.

Alla barn ska ha möjlighet att pröva sig fram i den kreativa fantasin med olika material och i olika miljöer. 

Undervisningen kommer att ske både i helgrupp och i smågrupper. De kan ske spontant men också på barns eller pedagogers initiativ. 

Vi kommer att både ta med material till skogen eller lekparken för att skapa, men också ta med material hem från skogen för att skapa här på förskolan. 

Under December kommer julpyssel att sprudla inne på spejarna, i form av tomtar, lucia och annat som hör till december månad.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Arbetet med Krea-tiva dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog. Vi använder oss av lärplatta för att fotografera som vi sedan diskuterar och reflekterar kring. Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid både enskild och i arbetslaget (team-möten), under reflektionstid, samt på Unikum för att utvärdera och diskutera eventuella utvecklingsområden.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Av vem? 

För alla barn på Spejarna. 

Sofia är ytterst ansvarig.  

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: