👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1

Skapad 2020-09-14 10:22 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Svenska
Svenska 1 läses under alla fyra åren på gymnasiet. Under kursen ska du bland annat få möjlighet att utveckla din förmåga att skriva och tala, utveckla din förmåga att läsa och reflektera och utveckla din förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information.

Innehåll

 

 

 

 

Uppgifter

 • Muntlig framställning

 • Svenska, Argumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig kommunikation. Hur man samspelar i en dialog, formulerar och bemöter argument samt sammanfattar huvuddragen i vad som sagts.
  Svb  -
 • Muntlig framställning. Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.
  Svb  -
 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Svb  -
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Svb  -
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och kulturer. Berättande i film och andra medier där ord, bild och ljud samspelar. Olika genrer och berättarteknik i skönlitteratur, film och andra medier.
  Svb  -
 • Olika sätt att ta emot och ge respons på egna och andras muntliga framställningar samt texter.
  Svb  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
  Svb  -
 • Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur, till exempel stavningsregler, skiljetecken och tempus. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Svb  -
 • Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Svb  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel genom att identifiera nyckelord.
  Svb  -
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Svb  -

Matriser

Svb
Svenska 1, betygskriterier.

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Framföra och efterfråga åsikter och tankar
Eleven deltar i samtal genom att medverka i att framföra och efterfråga tankar och åsikter.
Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som för samtalet framåt.
Presentera muntligt
Eleven medverkar i att genomföra muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare.
Eleven genomför enkla muntliga presentationer med viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven genomför utvecklade muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare.
Anpassa skrivande texter
Eleven skriver mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
Eleven skriver texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
Eleven skriver texter som är tydliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
Avkoda
Eleven läser texter med visst flyt.
Eleven läser texter med flyt.
Eleven läser texter med gott flyt.
Läsförståelse
Eleven uppvisar viss läsförståelse.
Eleven uppvisar tillfredsställande läsförståelse.
Eleven uppvisar god läsförståelse.
Reflektera kring texter
Eleven medverkar i reflektioner kring texter.
Eleven gör enkla reflektioner kring texter.
Eleven gör utvecklade reflektioner kring texter.
Sammanfatta texter
Eleven medverkar i att göra sammanfattningar av texternas innehåll.
Eleven gör enkla sammanfattningar av texternas innehåll.
Eleven gör utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll.
Resonera kring texter och andra medier
Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
Eleven för enkla resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
Eleven för utvecklade resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
Informellt och formellt språkbruk
Eleven medverkar i att samtala om formellt och informellt språkbruk.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om formellt och informellt språkbruk.
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om formellt och informellt språkbruk.
Resonera kring olika källors användbarhet
När eleven söker information medverkar eleven i att föra resonemang om olika källors användbarhet.
När eleven söker information för eleven enkla resonemang om olika källors användbarhet.
När eleven söker information för eleven utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.