Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen och periodiska systemet

Skapad 2020-09-14 10:44 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Grundskola 9 Kemi
Du kommer att få lära dig om atomen, joner, molekyler och deras bindningar. Du ska lära dig använda periodiska systemet.

Innehåll

Ur centralt innehåll Lgr 11:

Kemin i naturen

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, joner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin och världsbilden

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris- Atomen och periodiska systemet

Arbetsmatris: Atomen och periodiska systemet

Ej uppnått
E
C
A
Atomens byggnad
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Kan rita och sätta ut atomens beståndsdelar med laddningar. Vet att den är elektrisk neutral. Vet vad som menas med atomnummer.
Känner till isotoper. Kan förklara atommassa och masstal.
Förstår hur masstal och atomnummer fungerar hos olika isotoper
Joner , molekyler och bindningar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Känner till att joner är laddade och att molekylen är oladdad. Känner till några vanliga joner och molekyler.
Kan förklara hur joner och molekyler bildas. Kan bilda joner av atomer och bilda molekyler
Kan förklara olika sorters bindningar och se vilken typ av bindning det kan bli med hjälp av PS Kan bilda svårare jonföreningar
Valenselektroner, grupper och perioder
Vet vad som menas med valenselektroner och hur de påverkar grupptillhörighet
Kan jämföra grupper och perioder och vet vad som utmärker ämnena i en grupp och period.
Periodiska systemet (PS)
 • Ke  7-9
Kan läsa av atomnummer och atommassa för några olika grundämnen i periodiska systemet. Känner till några grundämnen och kemiska föreningar.
Kan med säkerhet använda sig av PS: till exempel ta ut atomnummer och atommassa, räkna ut antalet neutroner. Kan nämna några grundämnesfamiljer och områden samt några egenskaper hos dem.
Kan motivera vad som kommer att ske genom att använda PS. till exempel jämföra grundämnesfamiljer och beskriva likheter och skillnader ,vad dessa likheter och skillnader har för betydelse för hur de reagerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: