Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa världen Cosmos 2

Skapad 2020-09-14 10:58 i Brunnbyskolan Linköping
Planering för Bästa världen fritidshem åk 2. Samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens Djurpark.
Grundskola F – 2
Hej och välkommen med på en hållbar resa där du är med och bestämmer vart vi ska. Vi har bara ett jordklot och i en värld där vi ständigt blir fler människor är vår tids stora utmaning att ta vara på de resurser vi har. Hur gör vi det? Hur hänger allt ihop? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle? Målet i sikte är - Bästa världen!

Innehåll

Syfte:

Vattnet, vårt viktigaste livsmedel, rör sig runt, runt på jorden i ett ständigt kretslopp.

I Bästa världen för fritidshem, år 2 ska vi lära oss om vattnets kretslopp i tre delar.

Del 1: Vatten så funkar det!

 • Lokalt om vatten i Linköping
 • Vattnets kretslopp

Del 2: Inspirationsdag på Kolmården

 • Besök på Kolmården
 • Globalt om vatten och djur

Del 3: Vad kan vi göra?

 • Vad vi kan göra i vardagen?
 • Vattenförbrukning och miljöproblem
 • Redovisning 

Bästa världen - Vatten

Lärandemål

Formulera mål som beskriver vad eleverna ska kunna som ett resultat undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

 

 • Eleverna ska få kunskap om djuren och dess levnadsmiljö inför besöket på Kolmården
 • Att lära sig om vattnets betydelse för djur, natur och människor. De ska få en förståelse för hur människan påverkar/kan påverka miljön och vad det gör för djuren och naturen de lever i.
 • Eleverna ska lära sig att bygga kamratrelationer genom att vara mellisvärdar
 • Eleverna får lära sig om vattnets betydelse för djur natur och människan. lära sig vad de själva kan göra för att spara på vatten.

 

Undervisning

Inför besöket på Kolmården har fritidsgruppen vid fyra tillfällen sett filmer om djuren snöleopard, skogshund, säl och delfin. Vid varje tillfälle har vi genom en power point pratat om var och hur djuret lever, även om hur djuren lever på Kolmården och hur de jobbar med djuren. Eleverna får ledande frågor och det skapas en diskussion. Passen har varit 20 minuter.

 

Under mellanmålet har vi pedagoger valt ut sex djur som bor på Kolmården och som på något sätt är beroende av vatten. Utifrån de sex djuren har vi skrivit ut och laminerat bilder på dessa djur och sedan skrivit djurets namn på lappar, så många som det är elever. Dessa lappar ligger i en burk som är mellisburken. Eleverna får själva skriva upp sig som mellisvärdar och då är det två elever som lägger ut djurbilderna på borden och låter de andra eleverna dra namnen på djuren ur en burk. De drar exempelvis en lapp som det står "elefant" på, då ska de sätta sig vid det bord där det är en elefant.

 

Vi skapade ett kahoot där frågorna var formade utifrån våra power points om de fyra djuren vi träffade på Kolmården. Det var fyra frågor om varje djur - snöleoparden, delfinen, skogshunden och sälen. Denna frågesport kommer vi att köra en gång till om några veckor för att se ifall eleverna har lärt sig något och deras resultat har ändrats från den första gången.

 

Pedagogerna delar in eleverna i fyra olika grupper där varje grupp motsvarar ett djur, skogshund, snöleopard, säl och delfin. Dessa grupper skapar varsitt djur i lera. De fyra grupperna pratar ihop sig om djurens levnadsmiljö och skriver upp material man kan samla i naturen för att skapa djurens världar. Eleverna samlar in material på skogsutflykt till sin värld.

 

Eleverna ska i grupperna måla sina kartonger som motsvarar djurens världar. De ska sedan sätta in material som de samlat till respektive djur.

Eleverna får i hemuppgift att tänka på var och till vad de använder vattnet, kan man spara el låta bli vissa tillfällen?

Se bifogat dokument under rubrik uppgifter.

 

Utvärdering

Eleverna har tagit till sig läxan och haft diskussioner hemma . Eleverna har länat in skriftligt vad de använder vattnet till och hur de kan spara på det. Vi hade en gemensam lektion där vi gick igenom detta.

Uppgifter

 • Hemläxa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: