Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klagstorps fritidshem: Högre måluppfyllelse

Skapad 2020-09-14 11:35 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Undervisningen på fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Leken är ett viktigt redskap för att utveckla elevernas sociala utveckling. Hur startar man upp en lek? Vilka regler behövs? Hur gör vi om fler tillkommer i leken?

Innehåll

Lärmål

Främja fantasin och förmågan att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiskt arbetssätt.

Planering av utvärdering
Utvärdering 1 gång i månaden på resp. avdelningsplanering
Observationer i gruppen.
Fritidsråd

Undervisning

Drömlandet F-1
Fritidspersonalen för en kontinuerlig dialog med mentorerna.
Fritidsråd
Värdegrundsarbete
Rollekar
Leklådor

 

Paradiset 2-6
Fritidspersonalen för en kontinuerlig dialog med mentorerna.
Fritidsråd
Värdegrundsarbete
Rollekar
Leklådor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: