Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-09-14 11:58 i Testförskola Mönsterås kommun
Värdegrund
Förskola
Vi arbetar aktivt tillsammans med vår värdegrund. Hur kan man vara en bra kompis, hur kan man lösa konflikter som uppstår. Alla är vi olika, alla är lika mycket värda. Förståelse för olika känslor hos sig själv och andra.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

 Vi upplever att barnen ibland kan behöva stöd och vägledning när det uppstår konflikter. Vi upplever också att barnen kan behöva hjälp med att sätta ord på sina egna och andras känslor.

 

 

Vart ska vi?

  Vi vill utveckla varje barns sociala färdigheter så som:

* Omtanke om andra

* Empati

* Respektera varandra samt varandras åsikter

* Att känna igen och sätta ord på sina egna och andras känslor.

 

Tillsammans med barnen samtalar vi och upprättar trivselregler för Daggkåpan.

 

 


Hur gör vi?

Både Myrgruppen och Spindelgruppen kommer att jobba med denna värdegrundsplanering.

Vi kommer att använda oss av litteratur, filmer samt övrigt material med värdegrundstema.

Vi kommer att jobba med olika samarbetsövningar, rollspel och lekar.

Vi dokumenterar och reflekterar kontinuerligt  tillsammans med barnen.

 

 

Hur blev det?

 

 

Vilka förmågor och vilken förståelse har barnen utvecklat i riktning mot målet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: