Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning & boksamtal - värdegrundsarbete

Skapad 2020-09-14 12:22 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Högläsning och boksamtal är fokusområdet denna termin. Med hjälp av barnens böcker skapar vi aktiviteter som innehåller flera olika ämnen. Utifrån böckerna arbetar vi med bild, skapande, musik och mycket mer!

Innehåll

 

Lpfö-18

 

Nationellt mål

 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter (Lpfö 18).

 

Syfte:

 

Skapa möjlighet för barnen att utveckla sitt ordförråd och läsförståelse samt intresse för böcker (Lpfö 18).

 

Innehåll:

 

-Högläsning & boksamtal

 

-Arbeta med bild, musik, skapande m.m kopplat till olika innehåll av böckerna

 

-Använda kompisböckerna under hela temat och i högläsning och boksamtalen.

 

Beskrivning av projektet

 

Barnen har fått ta med sig en bok som de tycker om hemifrån. Varje tisdag kommer vi tillsammans att läsa boken och prata om innehållet. Sedan kommer vi att arbeta med boken på olika sätt under hela veckan. Vi kommer att anpassa aktiviteterna utefter bokens innehåll vilket innebär att vi kommer att arbeta med olika ämne under temats gång. Under temat kommer vi även att använda kompisböckerna och samtala om innehållet och arbeta vidare med det på samma sätt som vi gör med barnens böcker.

 

Aktiviteter

 

Högläsning & boksamtal - Vi kommer att läsa barnens böcker och diskutera innehållet. För de barn som inte har med sig böcker använder vi PolyGlutt eller lånar på biblioteket.

 

Små grupper - Cirka 4 barn när vi har högläsning & boksamtal så att alla barn får utrymme att uttrycka sina tankar och funderingar. Det underlättar även för oss pedagoger att kunna se varje barn och barnens lärprocesser.

 

Övriga aktiviteter - Utifrån barnens intressen och böckernas innehåll kommer vi att göra olika aktiviteter. Tillexempel bild, musik, skapande, naturvetenskap, språk, kompisövningar.

 

Digitala verktyg - Vi vill denna termin göra barnen mer delaktiga i dokumentationen och kommer därför att låta de ha inflytande i vilka bilder vi använder när vi skriver om temat och vad som ska hängas upp på vår dokumentationsvägg. Vi arbetar med lärplattorna men även projektor där vi visar bilder som vi har tagit och som barnen väljer ut till våra dokumentationer. Lärplattorna använder vi även när vi arbetar med böckernas innehåll för att ta reda på mer information och för att hitta bilder som är kopplade till boken eller innehållet.

 

Dokumentation & utvärdering - Vi pedagoger kommer att dokumentera genom bild och video. Tillsammans med barnen kommer vi att dokumentera genom skapande. Vi kommer vi synliggöra barnens lärprocesser genom att hänga upp allt vi dokumenterar på en dokumentatonsvägg. Denna vägg kommer vi sedan använda när vi går tillbaka och pratar med barnen om vad vi har gjort och när vi utvärderar hela temat i slutet på terminen. Utvärderingen är en del av barnens lärprocess där vi pratar om vad vi har lärt oss och vad vi har fått syn under temats gång.

 

Reflektion och Analys 1
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.38 läste vi den första guldboken som heter "sjung med djuren". Det är en bok med olika sånger i. Ett barn fick visa upp sin bok och innehållet. Sedan sjöng vi de olika sångerna tillsammans. Under veckan som gick fokuserade vi på de olika djuren och sångerna. Vi skrev ut bilder på de olika djuren och barnen fick gissa vilka sånger som tillhörde de olika djuren.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Det var vår den första boken vi arbetade med och vi ville se hur barnen reagerade på högläsning och boksamtal. De tyckte det var roligt att ett barn fick presentera sin bok och det var spännande med de olika sångerna.

Eftersom att det var första gången ett barn visade upp sin bok valde vi ett barn som hade en lättläst bok med mindre text fler bilder. Vi valde denna bok som en introduktion eftersom vi vet att barnen tycker om att sjunga och för att inte börja med för avancerade texter så att barnen tappar intresset för fort. Vi fick väldigt positiv respons av barnen som var nyfikna och lyssnade på barnet som visade upp sin bok. Samtidigt visade barnen redan här intresse för att visa upp en egen bok.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Barnen tycker sedan tidigare om att sjunga därför blev denna aktivitet ett moment där alla barn var delaktiga och nyfikna på bokens innehåll. Efter denna aktivitet kommer ett annat barn att få presentera sin bok, utifrån bokens innehåll arbetar vi sedan vidare med något barnen fastnar för i boken. För att komma vidare i temat vill vi ha variation på innehållet vi arbetar med. För att komma vidare vill vi ha variation i våra aktiviteter så att barnen får erfara flera olika moment utifrån böckernas innehåll.

 

Reflektion och Analys 2
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.39. Bok : Ingrid och bassiluskan. En bok som beskriver hur barn blir sjuka och måste stanna hemma från förskolan. Denna bok passade bra in i vår tillfälliga situation och vi ville tydliggöra vikten av att tvätta händerna ofta och noggrant för att inte bli sjuka.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Efter vi hade läst boken ville vi tydliggöra för barnen hur bassilusker ser ut och var de kan sitta någonstans. Vi pedagoger skapade därför små bassilusker av tygbitar. Sedan ritade vi av barnens händer på en tygbit och klippte ut. Barnen fick sedan klistra fast bassiluskerna på händerna. Detta var ett sätt tydliggöra bassiluskan och att den finns på riktigt och att barnen kan få de att försvinna om de tvättar händerna. Barnen pratade mycket om bassiluskan och ville läsa boken flera gånger. När barnen har ätit eller varit ute är de mer noggranna med att tvätta händerna och de relaterar ofta till bassiluskan.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Vi hade tänkt göra en aktivitet till där vi skulle fylla handskar med vatten och rita bassilusker. Sedan skulle vi ha handskarna i en balja där barnen skulle få tvätta händerna med tvål. På så sätt hade barnen kunnat se att bacillerna så småningom försvinner. Vi har fått skjuta fram denna aktivitet. 

Reflektion och analys 3
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.40 Värdegrundsarbete, bok : säg stopp

Vi introducerade boken "säg stopp" för barnen. Vi läste och tittade på bilderna tillsammans.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen tyckte boken var intressant, särskilt att man kan säga stopp på olika sätt. 

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Vi upplevde att innehållet var svårt för de yngre barnen. Vi upplevde att det var för många olika sätt att säga stopp och att det kan vara för svårt att relatera till så många olika situationer på olika sätt. I vår nästa aktivitet kommer vi därför att fokusera på kompisrelationer och vikten av att säga stopp när man inte vill. Det passar bättre i vår barngrupp just nu.

Reflektion och Analys 4
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.41. Kanin och igelkott flyttade in i vårt språkrum under natten. Vi berättade för barnen att någon var i språkrummet och sedan fick barnen titta in. Då fick de syn på fotspår av två djur som de sedan följde tills de hittade kanin och igelkott i en hylla. Sedan läste vi boken "säg stopp" för barnen och tittade på bilderna i boken. Vi fokuserade på bilderna denna gången för vi tycker att texten är för avancerad och att det finns för många olika "stopp" moment.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen kom ihåg mycket från tidigare lässtund, de kunde komma ihåg vad vi hade pratat om på de olika bilderna. Vi upplevde barnen mer delaktiga och intresserade eftersom att vi hade gjort spår av djuren vilket väckte nyfikenhet från hela början. Barnen var med delaktiga i lässtunden. För oss var begreppet "stopp" betydelsefullt eftersom att vi vill att barnen ska vara mer medvetna om att de kan påverka sin egen situation genom att säga stopp när något inte känns bra. Vi har fotograferat barnen när de visar stopptecknet och sedan satt upp på väggen så att alla kan se. Här kan vi samlas ibland och prata om när man kan säga stopp och att det är viktigt att den andra personen lyssnar på den som säger stopp. Barnen använder "stopp" när de leker, försöker lösa konflikter eller när de markerar sin gräns mot någon annan. Det är en positiv effekt av vårt arbete som utgår från boken "säg stopp". 

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Begreppet "stopp" är lätt att uttala, och för de som inte pratar än kan de markera med handen. Detta är ett sätt att motivera barnen att våga säga ifrån på egen hand. Vi har även lagt märke till att barnen använder det oftare vilket har gjort att färre konflikter uppstår eftersom att barnen tidigt markerar när de inte vill. På så sätt kan de tidigt undvika situationer de inte vill vara i. Vi har gått vidare till en annan kompisbok men vi fortsätter ändå att lyfta vikten av att säga stopp. Vi pratar dagligen med barnen om att säga stopp när något inte känns bra och att den andra personen måste lyssna när man inte vill.

 

Reflektion och analys 5
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.40 Värdegrundsarbete, bok : säg stopp

Vi introducerade boken "säg stopp" för barnen. Vi läste och tittade på bilderna tillsammans.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen tyckte boken var intressant, särskilt att man kan säga stopp på olika sätt. 

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Vi upplevde att innehållet var svårt för de yngre barnen. Vi upplevde att det var för många olika sätt att säga stopp och att det kan vara för svårt att relatera till så många olika situationer på olika sätt. I vår nästa aktivitet kommer vi därför att fokusera på kompisrelationer och vikten av att säga stopp när man inte vill. Det passar bättre i vår barngrupp just nu.

Reflektion och Analys 6
(Pedagogers och barns perspektiv)

v.43

Barnen hade fastnar för en bok som heter "Jag är arg". Vi valde att använda boken i samlingen där vi fokuserade på olika bilder som visar att man kan vara arg på olika sätt. Barnen tyckte det var roligt med en vulkan i boken och tog fram boken flera gånger för att titta på just vulkanen. Vi bestämde oss för att skapa egna vulkaner tillsammans med barnen och vi gjorde ett vulkanutbrott med lera och några ingredienser som skapade en reaktion och ett utbrott. Barnen fick vara med och göra leran och sedan fick vi pedagoger hålla i experimentet.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen tyckte det var spännande att skapa en egen vulkan med hjälp av lera. Vissa tyckte att det var lite läskigt med själva experimentet där det skulle ske ett "utbrott". Vi såg efter denna aktivitet ett ökat intresse för vulkaner och vi sökte upp olika vulkanutbrott på youtube och pratade om lavan som kommer ur vulkanen. Vi upplever att barnen fick "svar" på många frågor de hade om vulkanen. De lärde sig två nya ord, lava och vulkan.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

Vi upplevde barnen som väldigt förväntansfulla eftersom detta är en aktivitet som vi skapade utifrån deras intressen. Utifrån en bok kan man skapa väldigt intressanta och lärorika aktiviteter som väcker intressen för nya saker. Det har även öppnats en väg in till den "vetenskapliga världen" som vi kommer att arbeta vidare med och göra nya experiment.

Reflektion och analys 7
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.44

I värdegrundsarbetet valde vi att introducera en ny bok. "Visa dina känslor". Vi började med att läsa boken för barnen och titta på bilderna. Vi hade även skrivit ut bilder på oss pedagoger där vi visar olika känslor, detta skapade spänning och många chockerade miner hos barnen. Vi pratade om hur man kan se ut när man visar olika känslor och hur det kan kännas i kroppen. 

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen tyckte det var roligt att det var ansikten som de kände igen på bilderna med olika känslor. Samtidigt kunde de uttrycka hur vissa känslor som de kunde känna vid olika tillfällen. Ett barn sa - Då blir jag rädd för tomten! Vilket väckte många diskussioner där barnen berättade i vilka situationer de kunde vara arga eller glada. Många barn kunde relatera till känslan rädd. Tillexempel att de är rädda för monster, tomten eller gräsklipparen.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Vi tyckte att introduktionen av denna bok var ett bra sätt att fånga barnen och för att öka en förståelse kring känslor, hur de ser ut och hur de känns. Men även att prata om att det är okej att känna på olika sätt. För att komma vidare med "känslor" behöver vi hitta nya sätt att få barnen mer delaktiga i arbetet med känslor.

 

Reflektion och analys 8
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.45

Vi valde att arbeta vidare och i denna aktivitet ville vi besvara ett barns fråga sedan tidigare. "Hur det du ut när du är arg?". Vi läste boken "Visa dina känslor" och diskuterade sedan innehållet. Sedan tog vi fram en spegel där barnen kunde visa hur de såg ut när de är arga. Vi lyfte här även andra känslor som glad, ledsen och rädd.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Vi upplever att känslorna blev mer tydliga för barnen när de kunde se sig själva hur det kan se ut när man visar en känsla. Barnen tyckte även att det var väldigt roligt att se sig själv i spegeln. Denna aktivitet väckte många tankar och funderingar kring känslor i vardagliga situationer, tillexempel vid matbordet där barnen spontant kunde börja diskutera och fråga varandra hur de ser ut när de visar olika känslor. Vi tror att öppna dialoger om känslor skapar en större medvetenhet kring barns olika känslor.

Analys:

vi tror att denna aktivitet väckte nyfikenhet då vi valde att besvara ett barns fråga och göra det till en aktivitet. Detta är också en början på arbetet med värdegrundsarbetet där vi börjar med känslor och sedan går vidare med att prata om hur barns agerande kan framkalla en känsla hos ett annat. Nu har vi en grundtanke och en start i arbetet med "att vara en bra kompis". Vi börjar med känslor och sedan tar vi oss sakta vidare. Det är viktigt att barnen hänger med och att vi inte tappar dem på vägen.

 

Reflektion och analys 9
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.46

I denna aktivitet pysslade vi tillsammans med kanin och igelkott som hade tagit fram julkulor att dekorera.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen som tycker om att pyssla tyckte det var extra roligt att kanin och igelkott var med. Det fanns bilder på kanin och igelkott och även olika symboler som visar känslor som barnen kunde använda för att dekorera julkulorna. Vi ville skapa en aktivitet som utgick ifrån barnens intresse (skapande) men där vi involverade kanin och igelkott som vi redan arbetar med. De flesta barnen som klistrade på kanin och igelkott på sin julkula använde även symbolerna med känslor. Vi tror att barnen har skapat sig en förståelse kring hur känslor och djuren hör ihop. Intressant att se! 

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Vi har pysslat mycket men barnen som är väldigt förtjusta i kanin och igelkott tyckte det var roligt att de var med under pysselstunden och att de kunde pryda sina julkulor med kanin och igelkott. Vi upptäckte även att barn som inte brukar vilja pyssla blev nyfikna på att vara med när de såg att kanin och igelkott var med. Ett väldigt bra sätt att fånga barnen!

Reflektion och analys 10
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.47 Julkalender

Vi skapade en julkalender till barnen där vi har fyllt luckorna med roliga aktiviteter och utmaningar. I julkalendern har vi kopplat temat "Guldboken" och arbetet med värdegrunden. Ett barn fick öppna första luckan där det stod att barnen hade fått i uppgift att hitta kanin och igelkott som hade gömt sig i lekhallen. När vi gömde gosedjuren la vi en kompisbok i närheten för att vi ville se om barnen kunde se att de två hade en koppling och på så sätt lättare hitta kanin och igelkott. De fick sedan gå in i lekhallen och leta tills de hittade kanin och igelkott, sedan upprepade vi aktiviteten flera gånger.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen tyckte att det var spännande att leta efter kanin och igelkott. Vi la snabbt märke till att boken gjorde aktiviteten för "lätt" eftersom de genast förstod att gosedjuren gömde sig där boken var. Vi valde därför att sedan ta bort boken för att göra det lite svårare för barnen. Vi ville skapa en lek där barnen kunde röra på sig men även något som skapar väldigt mycket spänning. I vårt arbete med värdegrunden är det viktigt att barnen erbjuds lekfulla aktiviteter som skapar utmaning och spänning och det är något vi lyckades med i denna aktivitet. Vi filmade aktiviteten och upptäckte i efterhand att det var vissa barn som tog mer plats (de äldre barnen) vilket gjorde att de yngre barnen inte hade lika stor chans att hitta kanin och igelkott. När vi gör om denna aktivitet kommer vi därför att dela in barnen i grupper så att alla får chans att hitta kanin och igelkott. 

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Aktiviteten skapade spänning eftersom figurerna som gömde sig är väldigt omtycka av barnen. Vi tror däremot denna aktivitet hade varit lika rolig om det var ett annat föremål som barnen skulle hitta. Denna aktivitet kan man utveckla genom att gömma kanin och igelkott på olika ställen eller tillexempel gömma två av böckerna som vi har läst med be barnen hitta den boken vi har angett. Det är något vi tar med oss till nästa gång.

Reflektion och analys 11
(Pedagogers och barns perspektiv)

V.48 

I dagens lucka i julkalendern stod det att ett barn skulle få visa upp sin bok för de andra barnen och berätta lite om innehållet. Boken handlade om bamse och vargen där vargen inte var snäll mot bamse. Vi läste sedan boken för barnen och stannade upp för att titta på bilderna och diskutera olika händelser. Barnen uttryckte att det inte var bra när någon inte är snäll och att man kan ge en leksak till någon som är ledsen. 

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen som nu är bekanta med olika känslor kunde relatera till olika händelser ur boken. Vi tror även att olika händelser fångade barnens intresse eftersom att de kunde relatera till dem. Barnen visar tydligt med ord och kroppsspråk vad de känner inför olika händelser i boken. Tillexempel att det inte är bra att vargen är elak mot bamse.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Vi vill fördjupa oss i vikten av att vara snäll mot sina kompisar och att hjälpa varandra. För att komma vidare vill vi göra en aktivitet med barnen där vi synliggör hur man kan hjälpa och stötta varandra och vara en bra kompis.

Reflektion och analys 12
(Pedagogers och barns perspektiv)

v.48 Julkalender

I dagens lucka har barnen fått en uppgift av kanin och igelkott. De vill att barnen ska samlas i lekhallen i en rund ring och ta varandras händer. Sedan läser en pedagog upp olika uppgifter som barnen ska utföra. Tillexempel att stå på ett ben, hoppa på stället, sätta sig på rumpan. Man får inte släppa händerna och alla barnen hjälps åt i denna aktivitet.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Vi fick visa barnen vissa rörelser som de skulle göra men det gick bättre än förväntat, genom att barnen höll varandra i händerna upptäckte de efter ett tag på vilket sätt de kunde hjälpa en kompis. Tillexempel genom att hjälpas åt att resa sig upp när de fick i uppgift att sitta på rumpan. Vi upplevde uppgiften som rolig och utmanande för barnen. De fnissade när de skulle göra något roligt med kroppen som att skaka rumpan.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Vi upplever att barnen tyckte det är roligt med utmaningar där de får använda hela kroppen. Vi upplever att vi tillsammans med barnen tidigare har diskuterat olika känslor, att vara en bra kompis och att samarbeta vilket barnen förstår att de ska göra i denna aktivitet. Vi ser att barnen är mer medvetna om hur deras agerande kan få ett annat barn att må. Vi har även märkt att barnen oftare frågar ett barn som är ledset hur det gick och även att de hjälper ett barn upp som har trillat. Det är en väldigt positiv effekt och utveckling som vi kan se utifrån våra aktiviteter med känslor.

 

 

 

Reflektion och analys

Tema högläsning & värdegrundsarbete - utvärdering
(Pedagogers och barns perspektiv)

Vi har startat upp ett tema som vi har döpt till "Guldboken". Varje barn har fått ta med sig en favoritbok hemifrån som de har presenterat för barngruppen och sedan har vi läst boken. Vi har sedan arbetat vidare med bokens innehåll utifrån barnens intressen. Vi har valt att koppla in värdegrundsarbetet i högläsningen. Där har vi introducerat kanin och igelkott samt kompisböckerna. Vi har läst och gått igenom tre böcker för barnen och sedan har vi arbetat vidare värdegrunden på olika sätt. Tillexempel "stopptecknet" o vardagliga situationer. Vi har även lyft olika känslor och hur de ser ut och hur det kan kännas. Vi har gjort kompisövningar där barnen har fått samarbeta och få en tydligare insyn i vad det innebär att vara en bra kompis. 

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Vid första aktiviteten där ett barn skulle visa upp sin bok upptäckte vi redan att detta är något barnen kommer tycka är roligt att göra. De var väldigt glada och stolta över att få visa upp sin bok de de andra barnen. Vi märkte tidigt att barnen intresserade sig mer för böcker. De ville ta med fler böcker hemifrån och de började oftare ta fram böckerna som finns på avdelningen. Kanin & Igelkott är två gosedjur som vi har introducerat för barnen. Barnen är väldigt glada för gosedjuren och genom dessa har de blivit mer nyfikna av temats innehåll. Detta har varit en bra ingång i temat då barnen genom sitt intresse för böcker och gosedjuren har visat stor delaktighet i värdegrundsarbetet. Vi har även haft ett varierat innehåll i undervisningen för att barnen har olika intressen och för att vi ska kunna utmana dem på olika sätt. Vi upplever att det uppstår färre konflikter i barngruppen sedan vi började prata om att säga stopp. När det uppstår en konflikt och ett barn säger stopp kan leken fortsätta utan att en vuxen behöver ingripa. Barnen är mer medvetna olika känslor och hur deras agerande kan få andra att känna. De är mer samarbetsvilliga och hjälper varandra i olika vardagliga situationer. Det kan handla om att räcka en leksak till en kompis eller att trösta någon som är ledsen. Vi har genom högläsningen och värdegrundsarbetet sett ett ökat ordförråd hos barnen och ett stort ökat intresse för böcker. Vi upplever att det har varit stärkande för varje individ att få presentera sin bok för hela barngruppen och att det har bidragit till att fler barn har tagit för sig mer och uttryckt sina tankar och åsikter. 

Vi vill tacka barnen för deras fantastiska engagemang under temats gång och det gör vi genom att dela ut ett diplom till varje barn med bilder på barnen från terminens gång! 

Analys:
Vi tror att vi har sett ett förändrat kunnande hos barnen eftersom att de har varit glada för vårt tema. De har varit engagerade, intresserade, nyfikna och tagit med sig mycket av det vi har arbetat med in i leken.

Vi kommer att arbeta mer i smågrupper i nästa termin där grupperna är mer åldersanpassade. Detta för att lättare kunna se varje individ men också för att anpassa undervisningen för varje individ. Vi kommer att fortsätta med språk och högläsning. Sedan vill vi fördjupa oss i begreppet "stopp". Vi kommer att gå vidare och arbeta med barns integritet. Då får stopptecknet en ny innebörd vilket blir en utmaning för oss. För att kunna bibehålla barnens intresse kommer vi fortsätta med stor variation på aktiviteterna eftersom att vi har sett stora vinster med det i barngruppen under höstterminen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: