Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ful-/finmonster

Skapad 2020-09-14 12:56 i Ljungsbro skola Linköping
Vi syr ett monster i filt för att träna på de grundläggande momenten och begreppen i handsömnad och textilslöjd.
Grundskola 1 – 3 Slöjd
För att bekanta oss med några handsömnadssätt, några av redskapen och materialen syr vi ett monster i filttyg.

Innehåll

Lärandemål:

Du ska sy ett monster i filttyg. Syftet med arbetet är att prova fler handsömnadssätt och att följa en enkel instruktion.

 

Undervisningens innehåll:

 • Rita ett eget mönster.
 • Lägga ut mönstret på tyget, nåla fast mallen och klippa ut.
 • Trä tråden i nålen.
 • Fästa tråden innan du börjar sy och när du avslutar.
 • Sy fast knappar.
 • Stoppa monstret.
 • Öva att sy kaststygn och langettstygn


Begrepp: Filttyg, polyester, spetsig broderinål, applikation, kaststygn, langettstygn, stoppning.

Bedömning: 

 • Du kommer genom ditt arbete med monstret visa att du kan följa en given instruktion.
 • Du ska kunna arbeta självständigt men även fråga när du behöver råd och hjälp.
 • Du ska dokumentera ditt arbete digitalt och muntligt.
 • Du ska utvärdera ditt arbete skriftligt.
 

Uppgifter

 • Planering för ful/finmonster

 • Färdigt monster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunsakper
Slöjdföremål
 • Sl  E 6
 • Sl  A 6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
 • Sl  E 6
 • Sl  A 6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Inspirationsmaterial
 • Sl  E 6
 • Sl  A 6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
 • Sl  E 6
 • Sl  A 6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: