Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkonceptet, utflykter

Skapad 2020-09-14 13:05 i Vallpojken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Naturkonceptet, utflykter innebära att vi ska använda oss av naturen och utemiljön i större utsträckning som lärmiljö.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 

Vad är målet med undervisningen? 

- Att barnen har lär sig att ta ansvar för gemensamma regler och varandra när vi är på utflykt.

- Att barnen blir trygga och visar en nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära under våra utflykter.

- Att barnen utvecklar en förståelse naturvetenskap på olika sätt utifrån sin egen förmåga.

 

Hur ser vi att barnen lär sig det avsedda?

- När alla barn upplevs trygga under utflykten och visar en nyfikenhet och en lust inför det pedagogerna och utflyktsmålet erbjuder.

- När de visar att de vet vad som är tillåtet och att de tar ansvar för sig själva och varandra.

- När barnen utifrån olika planerade aktiviteter och enskilda samtal på olika sätt visar att de utvecklar en förståelse för naturvetenskap.

 

För vilka´ska undervisningen genomföras?

Smörblommans alla barn med pedagogerna, Lotta, Andrea, resurs Alice, samt Natasha med fyra barn från Blåsippan.

Vad ska läras ut?

- Regler som gäller under hela utflykten. 

- Bli bekanta med den miljö utflykten erbjuder.                                                                                                                                            -

- Olika aktiviteter i hel- eller mindre grupper som utgår från naturen.

                                                                                               

Varför ska detta läras ut?

Syftet är att barnen ska känna trygghet i gruppen och i den miljö vi vistas i tillsammans, samt att pedagogernas förhållningssätt skapar förutsättningar för att barnen blir nyfikna på platsen och att de villl utforska och lära om den.

 

Hur ska undervisningen genomföras?                                                                                                                                                   

På utflyktsmålet:

En pedagogen går igenom vad som förväntas av dem på utflyktsmålet. Därefter leker vi en gemensam lek för att stärka gruppkänslan.                                                                                                                                                                                                                      Vi delar in oss i tre grupper och utforskar miljön tillsammans gruppvis. När tillfälle ges skapar vi undervisningsstunder där pedagogernas förhållningssätt följer barnen och ser vad de visar intresse och nyfikenhet av i naturen. Pedagogerna erbjuder även undervisningsstunder då olika aktiviteter genomförs tillsammans.

Både pedagogerna eller barnen själva kan dokumentera genom fotografera det som hittas eller om möjligt tar med oss tillbaka till förskolan.                                                                                                                           

Vi tar alltid med oss förstoringsglas, luppar, lärplattor samt material till olika aktiviteter.

På förskolan tar vi om hand det som vi eventuellt tagit med oss tillbaka för att på så sätt försöka se vad vi kan ta vidare i fortsatt arbete.

, samt reflekterar tillsammans med barnen på de bilder som tagits för att på så sätt försöka se vad vi kan ta vidare som grupp till fortsatt arbete.

 

Av Vem?

Alla pedagoger har ansvar för alla barn och olika göranden under utflykten förutom då vi delar in oss i grupper då vi har ansvar för vår egen grupp.

I grupperna på utflyktsmålet ansvarar varje pedagog för att dokumentera skriftligt och med foto/film.    

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Med tanke på att barnen kommer från två olika avdelningar så kommer reflektionen ske vid olika tillfällen med fokus på: Vad som fångat barnens intresse under utflykten. Vi kan då använda oss av de foton som tagits till stöd för barnens minne.

Om möjligt reflekterar vi tillsammans.                                    

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: