Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva deckare

Skapad 2020-09-14 13:13 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola F Svenska som andraspråk
Du ska skriva en deckarnovell under vecka 38. Vi jobbar med novellens struktur och kännetecknande drag. Du kommer att öva på att skriva gestaltande.

Innehåll

 

Planering – skriva en deckare

Kännetecknande drag: spänning, ett brott, ett fall, en utredning, en misstänkt, vittnen, villospår, poliser, 

 

Deckarens struktur:

1. Rubrik

En spännande och intresseväckande rubrik.

2. Inledning

Vilka karaktärer finns i deckaren?

Var utspelar sig novellen?

Hur är vädret?

Beskriv miljön och personerna.

3. Händelse

Vad händer? 

Vilket typ av brott har begåtts?

Finns det villospår?

Motiv till brottet? 

Finns vittnen?

Vem är polisen?

4. Avslutning

Hur löste sig fallet? 

Fick vi reda på sanningen?

 

Din text behöver innehålla gestaltningar. Du behöver därför beskriva miljön, personerna och känslor i texten.

 

Omfattning: 1 sida

Du behöver:

·       Dela in din text i stycken.

·       Se över stavfel.

·       Byta text med en kamrat. (Fråga Hanna)

·       Ge kommentarer på texten.

·       Bearbeta din text med kommenterarna från kamraten.

Uppgifter

 • Inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Deckare

E
C
A
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en deckare.
Texten fungerar relativt väl som en deckare.
Texten fungerar väl som en deckare.
Struktur
Deckarens uppbyggnad är enkel. Deckarinledningen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Deckarens uppbyggnad är komplex. Deckarinledningen är sammanhängande med tydlig struktur med inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Deckarens uppbyggnad är komplex. Deckarinledningen är sammanhängande och välstrukturerad. Konsekvent genomförd styckesindelning, effektiv inledning och avslutning med rubrik.Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Enkelt ordval. Meningsbyggnad fungerar i huvudsak. Tempushanteringen fungerar och stör inte förståelsen. Deckaren innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Varierat ordval och det passar deckarens innehåll. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempusen fungerar på ett korrekt sätt i större delen av texten. Deckaren innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Ordvalet passar mycket väl en deckare och det är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på korrekt genom texten. Deckaren innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Kamratrespons
Eleven kan ge enkla omdömen om en kamrats text, både till innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge omdömen som är utvecklade om en kamrats text, både till innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge omdömen som är välutvecklade och nyanserade om en kamrats text, både till innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning av text
Eleven bearbetar sin text med kamratens kommentarer för att öka kvaliteten i texten på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven bearbetar sin text med kamratens kommenterar för att öka kvaliteten i texten på ett fungerande sätt.
Eleven bearbetar sin text med kamratens kommenterar för att öka kvaliteten i texten på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: