👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopsamlarmonstret Plastis

Skapad 2020-09-14 13:16 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Introducera Plastis och vad för skräp slänger vi hos Plastis?

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har visat stort intresse för vårt tema hållbar utveckling med hjälp av sopsamlarmonster. Vi introducerade först Kompostina och pratade om vad vi slänger hos henne.

Vad händer om vi slänger plast hos Kompostina? -Hon får ont i magen.

Vem ska vi slänga plast hos? -Plastis!

 

Därför väljer vi att arbeta vidare med Plastis. Många av våra vardagliga saker ex, matförpackningar och leksaksförpackningar är av plast och därför upplever vi att det är viktigt att introducera barnen vilket kärl vi slänger plast i. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Lärandeobjektet är att bekanta sig med Plastis med hjälp av Kompostina så det blir en röd tråd i lärandet samt repetition. Vi tänker oss också att det blir en bra kontrast när det kommer till plast och matavfall, vilket förmultnar fortast? 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Saga om Plastis.

Sortera.

Gräva ner plast och äppelskrutt.

Ute & Inne.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18