Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 7 ¡Hola, De dónde eres? och Mi familia Sa13 ht 2020

Skapad 2020-09-14 13:20 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi repeterar det vi har lärt oss i åk 6. Vi arbetar med korta dialoger där vi hälsar och ställer enkla frågor samt berättar lite om sin familj

Innehåll

Tidsperiod

 • Veckorna 34-42

Lärandemål

 • hälsningsfraser
 • avskedsfraser
 • att fråga hur någon mår samt att besvara frågan
 • berätta om dig själv
 • att ställa frågor
 • väderstrecken
 • räkneorden 0-20
 • familjeord
 • djur
 • berätta om någon annan
 • berätta vad du tycker om att göra
 • substantiv, obestämd artikel (un/una)
 • fakta om Spanien

Bedömning

 • Hörförståelser
 • Läsförståelser
 • Skrivuppgifter
 • Muntliga uppgifter
 • Prov vecka 42

Planering

Vi läser texterna och arbetar med motsvarande uppgifter:

 • Hola (Digilär / Boken s.6-7)
 • De dónde eres?, Cuatro jóvenes (Digilär / Boken s.8-11)
 • Mi familia (Digilär / Boken s.12-18)

Uppgifter

 • Inspelning intervju "Cuatro jóvenes"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk (språkval) åk 7-9

Underlag saknas
Når ännu inte målen
Lyssna
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du förstår inte innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du förstår inte innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan du inte formulera dig begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan du inte formulera dig begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: