Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Specialpedagogik

Skapad 2020-09-14 13:23 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Specialpedagogik
Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar.

Innehåll

 

 

Centralt innehåll

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
  • Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
  • Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
  • Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
  • Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
  • Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: