Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi-att studera helheten

Skapad 2020-09-14 13:31 i Central enhet Ludvika
Grundskola 7 – 9 Geografi
Här kommer vi att titta på varför människor bor på olika platser på jorden utifrån vilka naturgeografiska förutsättningar som finns just där. Vi ska titta på kartor och satellitbilder.

Innehåll

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna: utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen genom att lära dig om hur olika naturgeografiska förutsättningar som vegetation ger olika möjligheter för människor att bo i olika områden på jorden. Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och annan geografisk information genom att lära dig om Amazonfloden och Gangesområdet och se hur dessa två stora flodområden ger olika förutsättningar för människor att leva där. Använda geografiska begrepp.

Arbetssättet är gemensamma genomgångar, analyser samt eget jobb.

Uppgifter

 • Vi läser texter och tittar på satellitbilder och kartor tillsammans. Utifrån dessa analyserar vi gemensamt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: