Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids samarbete regler i lek och spel

Skapad 2020-09-14 13:43 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9
Fokusområde: Samarbete och regler i lek och spel

Innehåll

Fokusområde: Samarbete och regler i lek och spel

 

Förmågor Genom olika lekar och spel ska barnen lära sig grundläggande regler i spel och lekar med fokus på samarbete

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och

välbefinnande.Centralt innehåll

Friluftsliv och utevistelse. Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur och-utevistelser. Lärmål

Samarbeta med kamraterna

Förstå de grundläggande reglerna i de lekar och spel vi genomför.Planering av utvärdering

Samtala om reglerna i de lekar och spel vi lekt.Undervisning

Gå igenom regler i lekar och spelResultat av utvärderingenBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: