Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-09-14 13:43 i Brunnbyskolan Linköping
Ett temaarbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Historia
Vikingatiden kallar vi den tidsperioden mellan ca år 800 och 1050. Hur kan vi veta något om vikingatiden? Hur levde människorna på vikingatiden? Varför gav de sig iväg på sina resor? Vad trodde vikingarna på? Varför slutade vikingatiden? Vi vet mycket om den här tidsperioden, men hur kan vi veta det vi vet? Det här och mycket annat ska vi jobba med i vårt nya arbetsområde i historia

Innehåll

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna:

 1. förklara varför vi kallar den här tiden just för vikingatiden
 2. redogöra för varför vikingarna drog ut på sina resor och kunna berätta om några varor som man hade med sig ut på resorna och vad man hade med sig tillbaka
 3. jämföra hur barn levde då mot hur barn lever idag
 4. redogöra för vikingarnas religion och några av gudarna de hade samt vad kristendomen hade för betydelse för vikingatidens slut
 5. redogöra för varför vikingatiden tog slut
 6. förklara vad vi än idag kan hitta för spår från vikingatiden
 7. förklara hur vi kan veta det vi vet om den här tiden

 

 

Arbetssätt och undervisning:

För att eleverna ska kunna arbeta mot uppsatta mål ska vi i undervisningen

 • läsa olika faktatexter i våra läroböcker
 • prata om det vi läst, göra skriftliga sammanfattningar men också göra uppgifter till
 • titta på film
 • läsa Halvdan Viking tillsammans
 • prata om områdets aktuella ord och begrepp
 • måla runstenar på bilden

 

Bedömning 

När jag bedömer ditt arbete kommer jag att titta på hur väl du når mål 1-7. Det visar du genom arbetets gång, i ditt enskilda arbete och i ett avslutande prov. Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden åk 4

Matris Vikingatiden åk 4

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Du visar ännu inte helt godtagbara kunskaper
Du visar godtagbara kunskaper
Du visar mer än godtagbara kunskaper
Var det bodde vikingar och varför tiden kallas vikingatid
Du kan inte berätta var vikingarna levde och inte heller förklara varför tidsperioden kallas vikingatiden
Du kan berätta var vikingarna levde och förklara varför tidsperioden kallas vikingatiden
Du kan berätta var vikingarna levde och utförligt förklara varför tidsperioden kallas vikingatiden
Skäl till att man gav sig iväg på resor och beskriva vilka varor man bytte
Du kan inte ge några skäl till varför vikingarna gav sig iväg på sina resor och inte heller beskriva vilka varor man handlade/bytte med
Du kan ge några skäl till varför vikingarna gav sig iväg på sina resor och beskriva vilka varor man handlade/bytte med
Du kan ge några skäl till varför vikingarna gav sig iväg på sina resor och också utveckla dem. Du kan beskriva många varor som man handlade/bytte med
Jämföra barn idag med barn på vikingatiden
Du kan ännu inte jämföra barns situation idag och på vikingatiden
Du kan jämföra barns situation idag och på vikingatiden
Du kan på ett utvecklat sätt jämföra barns situation idag och på vikingatiden
Varför vikingatiden tog slut
Du kan ännu inte redogöra för varför vikingatiden tog slut
Du kan redogöra för varför vikingatiden tog slut
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för varför vikingatiden tog slut
Spår från vikingatiden i vårt samhälle
Du har svårt för att ge exempel på spår i dagens samhälle från vikingatiden.
Du kan ge exempel på spår i dagens samhälle från vikingatiden.
Du kan ge utvecklade exempel på spår i dagens samhälle från vikingatiden.
Hur kan vi veta det vi vet?
Du har svårt för att förklara och ge exempel på hur vi kan veta det vi vet om vikingatiden
Du kan förklara och ge exempel på hur vi kan veta det vi vet om vikingatiden
Du kan ge flera och utvecklade exempel på hur vi kan veta det vi vet om vikingatiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: