Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filbornabadet

Skapad 2020-09-14 14:05 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vattenlek på Gräshoppan

Innehåll

Mål;

Att barnen på Gräshoppan får en positiv upplevelse av att vistas på simhallsbadet

Kriterier;

Barnen kan byta om, ta ansvar för sina saker och vara självständiga i de rutiner som finns i en simhall

Barnen vågar vara i vattnet och deltar i simundervisningens aktiviteter

Barnen vet vilka förhållningsregler som gäller när de besöker simhallen

Metod;

Alla barn får besöka simhallsbadet vid fyra tillfällen, både tillsammans med oss pedagoger och tillsammans med en utbildad simlärare från Filbornabadet

Barnen ges tid att utveckla sin förmåga att byta om och ta ansvar för sina saker, vi pedagoger finns med som stöd

Barnen får möjlighet att tillsammans med pedagoger och simlärare utveckla sin vattenvana genom lek och planerade aktiviteter i vattnet.

Indikatorer;

När vi ser att barnen är självständiga och trygga i miljön

När vi ser att barnen vågar vara i vattnet och deltar i alla aktiviteter

När barnen är medvetna om de förhållningsregler som gäller i simhallen

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: