Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig och social utveckling + delaktighet och inflytande samt Kulturell identitet, motorik och skapande + naturvetenskap och teknik HT20

Skapad 2020-09-14 13:56 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Vi har sett att barnen visat intresse för djur och bygg och konstruktion. Vi vill utifrån detta väva samman de båda till ett spännande projekt.

Innehåll

Mål:
”Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler”.

”Intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”.

”Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”.

”Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

"Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växer och djur"

 


Uppnåendekriterier för målen:

Vi vill att barnen ska utmanas och utvecklas i sin bygg och konstruktion, både enskilt och tillsammans med andra. Vi vill även att barnen ska känna sig trygga att våga och lita på sin förmåga att skapa. Vi utgår från barnens intresse för djur i vår bygg och konstruktion och utmanar barnen i sina kunskaper vad gäller djur i vår närhet.

 

Frågeställning utifrån målen:

·       - Hur kan barnet samarbeta i sin bygg och konstruktion?

·        - Hur utvecklas barnets förmåga att bygga och konstruera? 

 

 

Nuläge:
Augusti 2020:
Vi ser att barnen är intresserade av djur då de gärna klär ut sig till djur, leker djur och leker med djurfigurerna. Vi ser också att barnen visar intresse för att bygga och konstruera. Barnen bygger med de mjuka klossarna och med duplo, både i bredd och höjd. De yngre barnen tycker om att rasa sina byggen, för att sedan återskapa de igen.

 

Metoder för att nå målet:

Lekgrupper

Använda stopphanden

Takk

Litteratur och sång

Skapa/bygga/konstruera enskilt och tillsammans med andra

Vi pedagoger är närvarande i barnens lek

Uppmuntra barnen att samarbeta och leka tillsammans

Maskot som kommer med uppdrag (grisen Nöffe)

Olika material att bygga med och skapa med

Titta på olika byggen

Vi reflekterar tillsammans med barnen kring bygg och konstruktion och kring det vi ser och har gjort.

Vi kan inspirera med olika modeller, bygga upp inför morgondagen.

Barnen delas in i två grupper: killingarna och kultingarna efter ålder för att utmana utifrån olika förutsättningar.

 


Vi kommer att arbeta utifrån följande strategier enligt utvecklingspedagogiken:

 

 • Att introducera variation – Barnen möter olika begrepp och material inom bygg och konstruktion
 • Lärandesituationens inramning – vara uppmärksamma på barnens fokus och intresse. Titta på egentagna foto och filmer från tidigare undervisningstillfälle aktiviteter och uppdrag för att återkoppla till tidigare lärandesituation.  
 • Samordning av perspektiv - Vi kommer utgå från barnens erfarenheter och behov. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtal, rutinsituationer, måltider och vid undervisning.  
 • Från lokalt till expansivt språk – Vi utgår från dokumentation, foto, film etc. när vi återkopplar. Vi är medvetna om att använda ett expansivt språk (ett språk som fungerar utanför den givna situationen.
 • Barn behöver stöttas och utmanas – Vi utmanar barnen genom att tillföra nytt material och involvera dem i bygg och konstruktion. Vi stöttar barnen genom att finnas nära dem för att kunna bekräfta dem och svara på deras frågor.
 • Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? -  Vi kommer att följa barnens kunnande genom lärloggar och dokumentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: