Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Ekeby förskola hösten 2020!

Skapad 2020-09-14 13:59 i Förskolan Ekeby Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 Vi vill skapa en god kontakt med barn och föräldrar så att de känner sig trygga med oss pedagoger.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och ha tillit till sin egen förmåga.

Vi vill att barnen ska kunna sätta gränser omkring sig själva och säga ifrån när de upplever att de inte behandlas på ett rättvist sätt.

Aktivitet:

Genom en god introduktion i förskolan ger vi barnen en grundtrygghet. Vi har en daglig dialog med föräldrarna vid hämtning och lämning. Vi jobbar aktivt för att barnen ska få en lugnare och tryggare vistelse genom att vara närvarande pedagoger och dela in barnen i mindre grupper under dagarna. Vi försöker utnyttja lokalerna så att barnen sprider ut sig i hela huset för att det inte ska vistas för många barn i  varje rum.

 

När? Var? Hur? Varför?

Barnen tillhör olika grupper utifrån ålder och de olika grupperna har en färg som följer dem under hela förskoletiden. Det är samma pedagoger som ansvarar för grupperna varje vecka. Vi har samma veckoplanering varje vecka och vi kommer att använda bildstöd för att öka barnens medvetenhet om vad som ska ske varje dag.

Under läsåret 20/21 kommer vi att jobba vidare med barns integritet och hållbar utveckling ur socialt perspektiv och där vill vi ta tillvara på barnens nyfikenhet och vara lyhörda för deras intressen så att barnen får ett större inflytande över det som händer på förskolan. Vi kommer att använda oss av olika material som handlar om trygghet och om att sätta gränser omkring sig själv. Ett av materialen heter "Liten och trygg." Vi kommer även att använda oss av kompisböckerna och friendsmaterialet med Alfons Åberg. Polyglutt kommer att finnas som ett komplement med fler böcker på detta tema.

 

Resultat - hur blev det?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: